Hội ND Thái Nguyên: Xây dựng mô hình điểm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ
14:45 - 28/06/2019
(KNTC) - Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng mô hình điểm về Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội năm 2019.

(Ảnh mình họa)
Theo đó, Hội ND tỉnh phối hợp với Hội ND huyện và thống nhất với cấp ủy, chính quyền xã Phú Đình, huyện Định Hóa thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm gồm từ 7 - 9 người; thành lập và thông qua quy chế hoạt động của Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật". Sau khi thành lập triển khai tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho thành viên Câu lạc bộ, đội ngũ cộng tác viên. Bên cạnh đó, Hội ND xã cũng chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thông qua việc xây dựng mô hình, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân; giúp hội viên, nông dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo; nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội ở cơ sở; tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp.

Trên cơ sở Kế hoạch của Hội ND tỉnh, Hội ND huyện tiến hành xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình điểm có hiệu quả; phân công cán bộ phụ trách theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện tại cơ sở đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.
Nhật Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp