Cà Mau: Tích cực tuyên truyền Hiến pháp và các văn bản Luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.
16:18 - 24/06/2019
(KNTC)Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp là  nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống Hội. Các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt Câu Lạc bộ nông dân với pháp luật, các buổi sinh hoạt pháp luật, ngày pháp luật Việt Nam, phổ biến trong các cuộc hòa giải, giải quyết tranh chấp trong nội bộ nông dân, trong tập huấn nghiệp vụ cán bộ Hội, tài liệu (hỏi và đáp Hiến pháp) cấp đến chi, tổ Hội.

Ảnh minh họa
 
Kết quả: Hội triển khai quán triệt 129 cuộc cho 4.372 cán bộ (trong đó: Cấp tỉnh 3 cuộc, cấp huyện 14 cuộc, cấp cơ sở 100 cuộc, câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật 12 cuộc), tổ chức 18 lớp tập huấn Hiến pháp cho 1.260 cán bộ chi, tổ Hội, BCH cơ sở; sinh hoạt các nội dung Hiến pháp 2.358 cuộc tại chi, tổ hội 44.802 hội viên, nông dân. Phổ các Luật có liên quan như: Luật Bầu cử Quốc Hội, Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Luật dân sự, Bộ luật hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật đất đai, các chính sách, pháp luật có liên quan về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được 11.035 cuộc cho 34.976  hội viên, nông dân. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố tổ chức 86 lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ có nội dung Hiến pháp cho 10.971 lượt cán bộ Hội cơ sở.
Tổ chức thực hiện các chương trình ký kết với sở, ban, ngành trên tinh thần chủ động, tích cực; triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, gắn kết với tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ, thông tin; chuyển giao và ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo thêm nguồn lực mới cho hội viên, nông dân phát huy vai trò, trách nhiệm “chủ thể” trong xây dựng nông thôn mới.
 
Ngoài ra các cấp Hội còn nâng cao trách nhiệm của khi tham gia các Tổ, Đoàn công tác của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện các chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, thực thi Luật tố cáo, Luật khiếu nại, Luật hòa giải ở cơ sở.
Đồng thời, Hội còn  tư vấn các vụ việc liên quan đến Luật Hôn nhân & gia đình; về trách nhiệm Hợp đồng lao động với người lao động của chủ tàu khai thác biển; phổ biến các quy định giao đất theo Luật đất đai năm 2013; tổ chức 50 cuộc tư vấn về chính sách pháp luật BHXH, BHYT cho 2.000 cán bộ, hội viên tại cơ sở. Tổ chức 63 lớp tập huấn cho 11.171 cán bộ Hội bồi dưỡng chuyên sâu về chính sách phát triển kinh tế tập thể, về Luật HTX (năm 2012), chuyển đổi mô hình HTX, tham gia chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 – 2020 và Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới;
Nâng cao năng lực về công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu 100% chi hội tham gia mô hình “nông dân tham gia bảo vệ môi trường”, 1.000 tổ, chi hội tham gia sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" 37.562 cuộc, 436.306 lượt người.
 
Phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, các ngành vừa tuyên truyền, vừa thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội, Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Huyện, thành Hội tập trung bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, quản lý dự án, nghiệp vụ quản lý vốn, phương pháp tập hợp, hướng dẫn nông dân ứng dụng và chuyển giao mô hình tổ chức lại sản xuất, kiến thức kinh tế hợp tác và Luật Hợp tác xã; kiến thức bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới.
Hà Minh Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp