Quảng Bình: Tuyên truyền, quán triệt Hiến pháp cho 16.300 cán bộ Hội
16:14 - 24/06/2019
(KNTC) Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng các văn bản chỉ đạo các cấp Hội tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Hiến pháp và pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân.
 

Kết quả, sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành, thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và thi hành Hiến pháp, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 đạt được kết quả thiết thực.Các cấp Hội đã chủ động và phối hợp tổ chức truyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, đồng thời tuyên truyền quán triệt Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai năm 2013; Luật Tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảo; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật An toàn giao thông, phòng chống Tội phạm, Ma túy, Mua bán người, Quyết định 217, 218 của Nộ chính trị...
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục thực hiện Hiến pháp và pháp luật được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như lồng ghép trong sinh hoạt chi, tổ Hội, Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, thông qua tập huấn, truyền thông, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu, Hội thi bằng hình thức sân khấu hóa,... Năm năm qua, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện Hiến pháp và pháp luật được 14.410 buổi cho trên 1.010.500 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Trong đó, tổ chức 217 buổi tuyên truyền, quán triệt Hiến pháp cho 16.300 cán bộ Hội chủ chốt; phối hợp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tổ chức 1.353 buổi tuyên truyền Hiến pháp cho 101.455 hội viên, nông dân; phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 8.734 buổi cho 655.120 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân nhất là ở các xã bãi ngang, ven biển, vùng đồng bào có đạo, địa bàn có những vụ việc phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội.
Hội đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong toàn thể cán bộ, hội viên nông dân với trên 71 ngàn người tham gia, các cấp Hội đã lựa chọn 190 bài dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi; tổ chức Cuộc thi viết “Nông dân tìm hiều pháp luật trong lĩnh vực đất đai” thu hút 74.732 hội viên nông dân tham gia, có trên 15 ngàn bài dự thi; Cuộc thi viết “Nông dân tìm hiểu pháp luật về bảo vệ Môi trường” năm 2015 thu hút trên 76.394 cán bộ, hội viên nông dân tham gia với 5.618 bài dự thi. Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tuyên truyền về Dự án Sáng kiến Dân chấm điểm M-Score năm 2015 với 1.322 buổi thu hút 109.923 lượtcán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh tham gia; tổ chức Cuộc thi viết “Nông dân tìm hiểu Dự án sáng kiến Dân chấm điểm M-Score” có 147/157 Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn tham gia với 14.268 bài dự thi. Phối hợp tổ chức Cuộc thi “Điểm đến an toàn” năm 2016 bằng hình thức sân khấu hoá với chủ đề “Nông dân Quảng Bình với an toàn giao thông” thu hút trên 15.000 hội viên nông dân tham gia.
Có thể nói công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Hiến pháp, pháp luật đã là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, hội viên nông dân.
Duy Nguyễn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp