Phú Yên: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên 7.500 cuộc cho 307.422 lượt hội viên, nông dân
11:35 - 24/06/2019
(KNTC) - Sau 05 năm triển khai thực hiện việc thi hành Hiến pháp năm 2013, các cấp Hội đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến trên 7.587 cuộc, với hơn 307.422 lượt hội viên, nông dân tham gia tìm hiểu pháp luật.

Để thực hiện có hiệu quả, Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai đến Hội ND các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời phối hợp lồng ghép tổ chức quán triệt, triển khai trên 100 cuộc cho hơn 30.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, như: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép trong các hội nghị, hội thi, tọa đàm, cuộc họp khu dân cư; hoạt động trợ giúp pháp lý, tủ sách pháp luật; các tài liệu, tờ gấp có nội dung liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật. Các cấp Hội còn phối hợp với các cơ quan tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho cán bộ chi, tổ Hội.
 
Trong 05 năm qua, công tác thi hành Hiến pháp luôn được các cấp Hội chú trọng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 9 Chủ tịch Hội ND các huyện, thị xã, thành phố; 109 Chủ tịch Hội ND xã, phường, thị trấn và 605 chi Hội trưởng là những tuyên truyền viên pháp luật. Hàng năm, thông qua chương trình phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp về phổ biến giáo dục pháp luật đã tập trung việc nâng cao chất lượng hoạt động của các tuyên truyền viên. Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện tham mưu quản lý nhà nước về việc thi hành Hiến pháp năm 2013 cũng từng bước được kiện toàn.
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện, đến nay đã có hơn 40 xã, phường, thị trấn và hơn 500 thôn, buôn, khu phố có tủ sách pháp luật với 5.857 đầu sách. Trong đó có 3.826 đầu sách là các loại văn bản quy phạm pháp luật, còn lại 2.031 đầu sách các loại hỏi đáp về pháp luật. Hàng năm, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố còn cấp phát bổ sung trên 502.045 các loại tờ gấp, tài liệu do Sở Tư pháp cấp, như: Sổ tay nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, Tờ gấp pháp luật về hỏi đáp Hình sự, Dân sự, Hôn nhân gia đình, Đất đai, Quyền thừa kế, Khiếu nại, tố cáo, An ninh mạng, Tiếp cận thông tin… cho các tổ hòa giải thôn, buôn, khu phố. 
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp