Hội ND Khánh Hòa: Kết hợp hòa giải với phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân
17:30 - 21/06/2019
(KNTC)- Nhiều năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được các cấp Hội trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Hội ND cá ccấp xác định, hoạt động hòa giải ở cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân.
Hội tuyên truyền pháp luật cho nông dân (Ảnh minh họa)


Kể từ sau khi Luật hòa giải ở cơ sở được ban hành và có hiệu lực, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã sớm triển khai việc thực hiện Luật đến từng cơ sở Hội, chi Hội và hội viên, nông dân trong tỉnh, trong xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Hội hàng năm, các cấp Hội đều chú trọng các nội dung tuyên truyền về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân.


Công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh những năm gần đây cũng thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay trên toàn tỉnh đã củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải, hòa giải viên với 1.188 tổ hòa giải với gần 5.300 hòa giải viên. Thành viên Tổ hòa giải có Hội Nông dân tham gia.


Nhờ đó, Hội ND cơ sở đã kịp thời phát hiện mâu thuẫn  mới phát sinh, tâm lý của từng đối tượng để có biện pháp hòa giải hợp lý.


Đồng thời, cán bộ Hội cũng kiên trì vận động, thuyết phục với nhiều hình thức hòa giải linh hoạt như: Qua đối thoại trực tiếp; qua sinh hoạt chi, tổ Hội; qua người có uy tín với đối tượng; phối hợp với chính quyền, đoàn thể.


Trong đó, Hội tập trung hòa giải tại sinh hoạt chi, tổ Hội để kịp thời hòa giải ngay tại chỗ.


Hội ND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ Hội. Qua 5 năm, Hội ND các cấp tiếp nhận và hòa giải thành trên 2.200 vụ việc, góp phần giữ vững trật tự xã hội khu vực nông thôn, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.

 
Hội ND tỉnh cũng ký nhiều chương trình phối hợp với các sở, ngành chức năng để gắn kết trách nhiệm giữa các bên để cùng thực hiện tốt công tác hòa giải, trợ giúp pháp lý cho nông dân; triển khai mô hình điểm Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội.


Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh còn chỉ đạo Hội ND các cấp, đặc biết cấp cơ sở thực hiện lồng ghép công tác hòa giải ở cơ sở trong việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố nhămg phát huy hơn nữa hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở góp phần giải quyết các tranh chấp phát sinh từ khi mới hình thành, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương.


Để hội viên, nông dân nắm bắt tốt các nội dung của Luật hòa giải ở cơ sở, các cấp Hội đã áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền như: Phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân qua sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt CLB Nông dân với pháp luật; phát hành tờ rơi, tờ gấp; qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; bản tin công tác Hội…


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh cũng ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa Luật hòa giải ở cơ sở. Thành lập Ban Chỉ đạo và đội ngũ chuyên giúp việc thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với tổ chức Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.


Bên cạnh đó, đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã thành lập được 96 CLB Nông dân với pháp luật với trên 2.700 thành viên; xây dựng 178 Tủ sách pháp luật.


Hội ND tỉnh đã cấp phát hơn 1.100 cuốn Sổ tay phổ biến pháp luật; Sổ tay Hỏi- Đáp pháp luật; 7.500 tờ rơi phổ biến pháp luật cho các cấp Hội và CLB Nông dân với pháp luật để  phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật.


Nội dung tuyên truyền được các cấp Hội tập trung phổ biến là: Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật đất đai, pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, ; Luật hòa giải và một số văn bản liên quan.


Các nội dung được biên soạn dưới dạng hỏi- đáp, tình huống qua đó đã giúp cán bộ, hôi viên, nông dân dễ đọc, dễ hiểu và dễ vận dụng.


Qua 5 năm, Hội ND các cấp phối hợp tổ chức phổ biến GDPL cho gần 108.000 lượt hội viên, nông dân. Đồng thời, thông qua việc tổ chức Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật”, “Tuyên truyền viên giỏi” đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa mang nội dung thiết thực, nhiều tình huống cụ thể, gần với thực tiễn.


Qua các năm, Hội ND các cấp đã tổ chức được 33 cuộc thi, thu hút gần 7.000 lượt người dự và tham gia Hội thi. Trong cuộc thi “Tuyên truyền viên giỏi” khu vực miền Trung- Tây Nguyên, Hội ND tỉnh đoạt giải Nhất, hội thi khu toàn quốc, tỉnh Hội đoạt giải Ba.


Công tác tư vấn pháp luật được đẩy mạnh, từng bước xây dựng và hình thành hệ thống tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp luật theo Nghị định 65 của Chính phủ.


Công tác trợ giúp pháp lý được quan tâm và đẩy mạnh, các cấp Hội phối hợp với cơ quan chức năng trợ giúp pháp lý được trên 900 buổi, cho gần 40.000 lượt người liên quan đến lĩnh vực tranh chấp đất đai, tài sản, mâu thuẫn gia đình, hôn nhân và các lĩnh vực khác.

 
Qua đó, các cấp Hội đã giúp hội viên, nông dân vừa nâng cao ý thức pháp luật vừa hạn chế khiếu kiện, hạn chế mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, tạo không khí ấm áp tình làng nghĩa xóm ở nông thôn.

Mai Hòa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp