Hội ND Lạng Sơn: Xây dựng mô hình điểm thực hiện Quyết định 81
18:32 - 30/05/2019
(KNTC) - Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm Hội ND tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng mô hình điểm về Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội năm 2019 tại xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng.

(Nguồn: Internet)
Theo kế hoạch, Hội ND tỉnh thống nhất với Hội ND huyện chọn Hội ND xã Quan Sơn để triển khai xây dựng mô hình điểm với nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý, tiếp công dân, hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, vướng mắc của nông dân.

Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Giúp hội viên, nông dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, gải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội ở cơ sở...

Theo đó, Hội ND huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Quan Sơn thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm do đồng chí phó chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, chủ tịch Hội ND xã làm Phó ban thường trực; thành lập và thông qua quy chế hoạt động của Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật". Sau khi thành lập tổ chức hội nghị ra mắt và triển khai tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho thành viên Câu lạc bộ.

Trên cơ sở Kế hoạch của Hội ND tỉnh, Hội ND huyện tiến hành xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình điểm có hiệu quả; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.
Anh Vũ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp