Thừa Thiên – Huế : Sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013
09:22 - 29/05/2019
(KNTC)- Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tổ chức Hội nghị để phổ biến, quán triệt các nội dung của Hiến pháp năm 2013 lồng ghép với tuyên truyền phổ biến các Luật mới được Quốc hội ban hành cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động để biết, thực hiện và tuyên truyền trong hội viên nông dân. Kết quả, trong 5 năm ( 2013 – 2018) Hội ND các cấp đã tổ chức 148 buổi truyên truyền cho 1.550 cán bộ Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở, các chi Hội trưởng, chi Hội phó.

Ảnh minh họa, nguồn Internet


Bên cạnh đó, tỉnh Hội đăng tải nội dung của Hiến pháp năm 2013 lên trong thông tin điện tử của Hội, in tài liệu chuyển về cho 1.064 Chi hội để tuyên truyền cho hội viên nông dân. Ngoài ra, Hội các cấp đã tích cực tham gia bài thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013” với 2.056 bài dự thi. Thông qua hoạt động tuyên truyền,  nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật được nâng cao.Cùng với công tác tuyên truyền nội dung của Hiến pháp năm 2013, năm qua, các cấp Hội đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Hội, nhất là những nghị quyết, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... với các hình thức tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, phong phú và hiệu quả thông qua các hội thi, các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt câu lạc bộ, tập huấn, hội thảo, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của tỉnh Hội, chuyên mục “Nông dân Thừa Thiên Huế” trên Đài phát thanh và Truyền hình hàng tháng...


Kết quả, các cấp Hội đã chủ động và phối hợp tổ chức được 15.105 buổi tuyên truyền cho 735.084 lượt người; xuất bản hơn 24.000 cuốn bản tin Thông tin Công tác Hội, cấp phát miễn phí đến tận Chi, tổ Hội làm tài liệu, cẩm nang cho hoạt động Hội góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hội viên nông dân chấp hành tốt hơn chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.


Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với các ngành liên quan làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân ngay tại cơ sở, giúp hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, khiếu kiện đông người, các cấp Hội đã tiếp nhận 418 đơn thư và đã giải quyết 408 đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền của Hội, phối hợp giải quyết 453 đơn thư; tham gia hoà giải 3.723 vụ và hòa giải thành 2.164 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân tại cơ sở.Hội ND tỉnh tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 của tỉnh và tham mưu ban hành “Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh”; đã ký kết Quy chế phối hợp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân với Thanh tra tỉnh; trực tiếp tổ chức 35 lớp và phối hợp tổ chức 06 lớp tập huấn, phổ biến, quán triệt Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Trợ giúp pháp lý... cho 3.000 người.Thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020, các cấp Hội đã tổ chức 3.085 buổi tuyên truyền cho 112.000 lượt người, 42 lớp tập cho 3.100 hội viên, nông dân về nông thôn mới, 07 hội thi như hội thi Nông dân bảo vệ môi trường nông thôn, Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới, Nhà Nông đua tài và đã thu hút gần 4.000 hội viên, nông dân tham gia; đã tổ chức 50 lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, Luật Bảo vệ môi trường, phân loại và thu gom rác thải tại nguồn cho 2.515 cán bộ, hội viên, nông dân.Có thể nói, sau 5 năm triển khai Hiếp pháp năm 2013, công tác tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp đã được triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân, nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã từng bước phát huy vai trò của mình trọng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế trang trại, hộ gia đình góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh.
 
 
Nguyễn Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp