Bắc Giang: Sơ kết 5 năm triển khai Hiến pháp năm 2013
09:20 - 29/05/2019
(KNTC)- Ngay từ đầu năm, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến việc thực hiện Hiến pháp năm 2013 và Quyết định 81 Thủ tướng Chính phủ, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

Ảnh minh họa, nguồn Internet


Các nội dung được tuyên truyền tập trung chủ yếu vào: công tác tuyên truyền Hiến pháp, Luật Đất đai năm 2013, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên và nông dân kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo trước vụ việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD981 vào vùng biển Việt Nam; Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị . Kết quả: 10/10 Hội ND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân hàng năm tới 100% cơ sở hội.Tỉnh Hội còn chỉ đạo Hội ND huyện Lục Ngạn và TP Bắc Giang khảo sát và chọn mỗi huyện 01 xã làm điểm nhân rộng mô hình CLB “Nông dân với pháp luật”. Đồng thời  đã tổ chức 25 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền thi hành Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thông tin tuyên truyền các nội dung cơ bản về tình hình Biển Đông và các văn bản chỉ đạo của TW Hội, tỉnh Hội  cho 2.800 cán bộ Hội ND các cấp, thành viên CLB “Nông dân với pháp luật”, tổ chức duy trì hoạt động của 176 CLB “Nông dân với pháp luật” xã theo quy chế hoạt động của CLB.


Bên cạnh đó, tỉnh Hội còn xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tổ chức Hội thi: Nông dân tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông ; Nông dân với công tác hòa giải; phối hợp chỉ đạo tổ chức Hội thi Nông dân tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống mại dâm. Đồng thời hưởng ứng cuộc thi viết tim hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong 5 năm ( từ 2013 – 2018) các cấp Hội đã tổ chức được 36  hội thi nông dân tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 bằng hình thức sân khấu.Hội ND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và nội dung Hiến pháp được 215 với trên 21.000 lượt cán bộ, hội viên. Trong  đó, còn có việc thông qua sinh hoạt “Ngày pháp luật” tới 100% cơ sở Hội . Ngoài đợt cao điểm thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định, Hội ND các cấp còn tổ chức “Ngày pháp luật” gắn với sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Nội dung sinh hoạt gắn việc tổ chức, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, các hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị ở các địa phương và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...
 Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức được 8.844 buổi sinh hoạt chi Hội chuyên đề về phổ biến Hiến pháp; tuyên truyền mô hình “Ngày pháp luật” được 13.183 buổi cho 929.768 lượt người; trợ giúp pháp lý cho 60.215 lượt người , giải quyết 391 đơn, thư  KNTC; hòa giải thành công 167  vụ mâu thuẫn ngay từ cơ sở, chủ yếu về các lĩnh vực: tranh chấp đất đai, hôn nhân - gia đình...


 Tỉnh Hội đã phát hành 60.000 cuốn bản tin và  thông tin nội bộ, đăng tải nhiều tin, bài tuyên truyền trên trang Website Hội ND tỉnh; chỉ đạo và tổ chức cuộc thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh thu hút hàng nghìn hội viên nông dân tham gia thi và cổ vũ hội thi. Qua đó đã giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng cao ý thức thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trên địa bàn.
Ngoài đợt cao điểm thực hiện “Ngày pháp luật” Hội ND tỉnh tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” vào ngày 03 hàng tháng gắn với buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, nội dung sinh hoạt chủ yếu: thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; các chính sách mới của Đảng, Nhà nước liên quan đến các lĩnh vực, nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tình hình dư luận xã hội, phản ánh kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân ở huyện, cơ sở được phân công theo dõi, phụ trách.Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo Hội ND tỉnh thông qua kết quả hoạt động của Chi bộ, cơ quan trong tháng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng sau; tổ chức thảo luận và kết luận buổi sinh hoạt. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tuyên truyền mô hình “Ngày pháp luật” bằng nhiều hình thức như: qua Bản tin, Thông tin nội bộ  Hội Nông dân tỉnh hàng quý, qua trang Website của Hội ND tỉnh, Báo, Đài ở địa phương và Trung ương, qua các hội nghị, tập huấn…

Hội ND các cấp tích cực triển khai và thực hiện đạt được những kết quả nhất định, đã trở thành buổi sinh hoạt chính trị định kỳ hàng tháng của các cấp hội và được cán bộ hội viên nông dân trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng.

Qua các buổi sinh hoạt đã giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật. Từ đó, hình thành nếp sống tốt trong cán bộ, hội viên nông,dân luôn sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng  phí và các biểu hiện tiêu cực khác; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng làng, bản, khu phố, cơ quan văn hoá./.

Linh Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp