Quảng Ngãi: phổ biến pháp luật cho trên 47 nghìn cán bộ, hội viên, nông dân
13:14 - 28/05/2019
(KNTC)- Năm năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức 945 buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 47.550 lượt hòa giải viên và cán bộ, hội viên, nông dân.

(ảnh minh họa)

Hàng năm, Hội ND tỉnh còn phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền và phổ biến các văn bản pháp luật mới, bồi dưỡng cung cấp các loại tài liệu liên quan đến công tác hòa giải, hướng dẫn thành lập và sinh hoạt Câu lạc bộ, tổ chức các cuộc Hội thi “ Nông dân với pháp luật”, “ Hòa giải viên giỏi ở cơ sở” cho cán bộ, Hòa giải viên và hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành chức năng, tổ chức rà soát, củng cố kiện toàn 1.059 cán bộ Hội các cấp theo dõi và tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Việc củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở xuất phát từ tình hình cụ thể, phù hợp với đặc điểm dân cư, nghề nghiệp, tâm lý, tập quán, thể hiện sự linh hoạt, chủ động, sáng tạo của cán bộ Hội nhằm thực hiện tốt pháp luật về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Đối với đội ngũ cán bộ Hội được phân công tham gia công tác hòa giải, các Tổ trưởng và hòa giải viên ở cơ sở được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải nhằm nâng cao chất lượng, trình độ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Trong 5 năm, các cấp Hội đã tham gia hòa giải thành 2.283/2.990 vụ việc mâu thuẩn trong nội bộ nông dân tại cơ sở, hạn chế tình trạng nông dân vi phạm pháp luật và khiếu nại, khiếu kiện tập trung.

Ngoài ra, để kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, các cấp Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia hòa giải ở cơ sở.

Nhờ thực hiện tốt, công tác hòa giải ở cơ sở đã tác động trực tiếp đến nhận thức, ý thức chấp hành của cán bộ, hội viên, nông dân về thực hiện tốt chủ trương của Đảng chính sách  pháp luật của Nhà nước, các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân được giải quyết kịp thời, hạn chế tình trạng khiếu kiện, khiếu nại đông người, vượt cấp, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tạo điều kiện để hội viên, nông dân an tâm tham gia sản xuất phát triển kinh tế, ổn định an ninh - chính trị tại địa phương./. 
                                                                                  Hương Lan

Hương Lan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp