Đắk Nông: Tuyên truyền pháp luật cho trên 37 nghìn hội viên, nông dân
15:56 - 27/05/2019
(KNTC) - Năm 2018, công tác tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nông dân được chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Hội ND triển khai thực hiện.

Kết quả, cấp huyện đã phối hợp tổ chức được 47 hội nghị cho 2.585 lượt người tham dự; 547 buổi tuyên truyền với 37.310 lượt người tham dự. Ngoài ra, các huyện còn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài Phát thanh - Truyền hình của huyện và hệ thống Đài Truyền thanh của xã. Các nội dung liên quan đến các lĩnh vực như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Đất đai, Hiếp pháp Nước CHXHCN Việt Nam, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân sự, Luật phòng, chống tham nhũng…

UBND các cấp cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Hội ND cùng cấp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ công chức làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Năm 2018, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 03 Hội thi "Nông dân với an toàn giao thông" tại 3 huyện: Đắk Song, Đắk Mil, Gia Nghĩa nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân.

Chính quyền các cấp cũng quan tâm, chỉ đạo ngành Tư pháp phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh thực hiện hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân. Từ đó, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, hạn chế tình trạng tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện không đúng quy định của pháp luật. Kết quả, trong năm 2018 đã tổ chức được 54 buổi trợ giúp pháp lý cho 3.250 lượt hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, việc quản lý, duy trì sinh hoạt 5 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" tại các địa phương cũng được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Các Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ, thường xuyên tuyên truyền kiến thức pháp luật cho các thành viên. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao trình độ nhận thức pháp luật của hội viên, nông dân.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ phát huy vai trò là trung tâm, nòng cốt trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại cơ sở; thường xuyên phối hợp với các tổ hòa giải làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người, đồng thời thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân./.
Hiền Ngô
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp