Thái Nguyên: Tích cực trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân.
09:45 - 25/03/2019
(KNTC)- Năm 2018, Hội ND các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp, các ban ngành chức năng và các đoàn thể tích cực phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân với nhiều hình thức phong phú, thiết thực gắn liền với các hoạt động Hội như: sinh hoạt chi Hội; tập huấn bồi dưỡng cán bộ Hội, các hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật vào các Hội thi, sinh hoạt các câu lạc bộ của Hội, các phong trào do Hội phát động: phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình nông dân văn hoá, bản, làng văn hoá…
Ảnh minh họa

 
Nội dung tuyên truyền là những chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Trong năm 2018, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức 09 lớp tập huấn về an toàn giao thông với nội dung tuyên truyền về kiến thức ATGT, Luật ATGT, các quy tắc khi tham gia giao thông cho 850 hội viên, nông dân cơ sở; 09 lớp tập huấn về Nâng cao nhận thức sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu tập thể Chè Thái Nguyên cho 856 cán bộ, hội viên nông dân cơ sở; 09 lớp tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia về công tác giảm nghèo bền vững cho 630 cán bộ, hội viên nông dân cơ sở. Hội còn tổ chức 13 lớp tập huấn tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm cho trên 1.050 cán bộ hội viên nông dân; tập huấn được 09 lớp về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và ra mắt 09 mô hình “Chi hội nông dân vì môi trường không khói thuốc lá”; 09 lớp tập huấn về Nâng cao nhận thức về Bảo vệ môi trường, bình đẳng giới cho 850 cán bộ, hội viên, nông dân cơ sở; 09 lớp tập huấn về nghiệp vụ tuyên truyền; nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật; tuyên truyền pháp luật, nghiệp vụ công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng, hướng dẫn hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo cho 1.220 lượt hội viên nông dân.
 
 
Đồng thời Hội còn tổ chức 15 lớp tập huấn vê luật Hợp tác xã 2012 cho 1.050, 10 lớp tập huấn về kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới cho 950 lượt cán bộ, hội viên; 9 lớp tập huấn về chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 810 lượt cán bộ, hội viên, 8 lớp về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng cho 1.316 lượt cán bộ hội viên, phát 130 cuốn sổ tay hỏi đáp Luật phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; 6.000 tờ gấp pháp luật về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 900 tờ gấp Luật Đất đai.
 
 
Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến thông qua các cuộc tập huấn, năm 2018, Hội Nông dân đã tổ chức được các cuộc thi tìm hiểu các cuộc đối thoại với hội viên nông dân để tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, thu hút đông đảo hội viên tham gia, như Hội thi “Nông dân với Chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” tại huyện Phú Bình, với trên 500 người tham gia; Chương trình đối thoại giữa TW Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh về chính sách BHXH, BHYT với trên 300 cán bộ, hội viên tham gia.
 
 
Phát hành 12.000 cuốn bản tin nông dân, Thông qua bản tin nông dân Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là một hình thức tuyên truyền sâu rộng, được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng; Cấp Báo Nông nghiệp, Báo Trang trại Việt miễn phí tới 180 xã, phường, thị trấn; cấp Báo Nông thôn ngày nay miễn phí tới 98 cơ sở, xã, phường, thị trấn.
 
 
Trong năm 2018, Hội Nông dân cấp huyện, thành phố, thị xã đã tham gia phối hợp giải quyết 06 đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền và hòa giải thành công 15 vụ mâu thuẫn nội bộ trong hội viên nông dân, không có đơn thư khiếu kiện phức tạp, vượt cấp.
 
 
Các cấp Hội đã tích cực tham gia tuyên truyền các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước tới hội viên nông dân; tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội và xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất xây dựng nông thôn mới, các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn..
 
 
Bên cạnh đó, các xã, phường, thị trấn đã xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở; các thôn, xóm, bản làng đã xây dựng quy ước, hương ước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... trên địa bàn, đến nay 180/180 xã, phường, thị trấn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch những khoản đóng góp của nhân dân như xây dựng cơ sở hạ tầng, các nguồn vốn, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, các nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội; vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân, Trong năm qua các cấp cơ sở Hội đã thường xuyên tuyên truyền cho hội viên nông dân về đấu tranh phòng chống tội phạm, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, quần chúng nhân dân mạnh dạn phát hiện, phản ánh, tố giác với chính quyền và các cơ quan chức năng các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự , an toàn xã hội, góp phần ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
 
 
Thực hiện kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh về triển khai mô hình" Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội". Sau khi đã tiến hành khảo sát và lựa chọn địa bàn có khả năng đáp ứng được các tiêu chí mà mô hình đề ra. Hội Nông dân tỉnh đã lựa chọn xây dựng được 9 mô hình điểm Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo gắn với thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội, 9 câu lạc bộ nông dân với pháp luật với 360 thành viên. Duy trì sinh hoạt câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” đến nay đã tổ chức duy trì trên 100 buổi sinh hoạt cho 360 thành viên tham gia, nội dung sinh hoạt phong phú như tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Pháp lệnh dân chủ cơ sở, Pháp lệnh công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là giải đáp các thắc mắc của cơ sở.
 
 
Thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có tác động tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự; góp phần tích cực xây dựng, củng cố tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh, củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân ở cơ sở./.
 
 

Trọng Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp