Hội ND Hà Nội: Tiếp tục xây dựng mô hình điểm thực hiện Quyết định 81
11:18 - 22/03/2019
(KNTC) - Thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND thành phố tiếp tục ban hành kế hoạch xây dựng mô hình Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 tại huyện Chương Mỹ.

Ảnh minh họa
Theo kế hoạch, Hội ND thành phố phối hợp với Hội ND huyện triển khai xây dựng một mô hình từ tháng 3 đến hết năm 2019 với nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý, tiếp công dân, hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nông dân, kịp thời giải quyết khiếu kiện đông người của nông dân ngay từ cơ sở; thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Bước đầu Hội ND huyện tiến hành khảo sát chọn xã xây dựng mô hình, lập kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai trên cơ sở hướng dẫn của Hội ND thành phố, phù hợp với tình hình của xã, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, cán bộ, hội viên tại địa phương.

Hội ND huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình do đồng chí phó chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, chủ tịch Hội ND xã làm Phó ban thường trực. Thành lập Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 50 thành viên do đồng chí chủ tịch Hội ND xã làm chủ nhiệm. Sau khi thành lập tổ chức hội nghị ra mắt và triển khai tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho thành viên Câu lạc bộ và đội ngũ cộng tác viên.

Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" duy trì sinh hoạt mỗi tháng một lần với những nội dung sinh hoạt như: Trao đổi thông tin tình hình thực hiện pháp luật ở cơ sở; phản ánh tình hình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các chương trình dự án tại địa phương; thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tình hình thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dựng vật tư nông nghiệp trên địa bàn dân cư; tìm hiểu, nắm bắt các mâu thuẫn, vướng mắc pháp luật, tham gia cùng các tổ hòa giải của địa phương tuyên truyền, vận động, tư vấn kiến thức pháp luật cho nông dân, kịp thời giải quyết mâu thuẫn nội bộ nông dân ngay tại cơ sở...

Bên cạnh đó, Hội ND xã tham mưu xây dựng quy chế phối hợp giữa Hội ND với UBND xã trong việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia đóng góp dân chủ và triển khai thực hiện theo quy chế phối hợp.

Trên cơ sở Kế hoạch của Hội ND thành phố, Hội ND huyện tiến hành xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, chỉ đạo, lựa chọn xã để triển khai thực hiện xây dựng mô hình có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phư­ơng.
Thăng Long
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp