Hội ND thành phố Cần Thơ: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ chính trị
15:39 - 26/05/2024

Hằng năm, Ban Thường vụ Hội ND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và xem đây là nhiệm vụ trọng Chỉ thị số 27 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.Thành Hội tổ chức 15.007 buổi triển khai và quán triệt các nội dung văn bản Luật có liên quan (trong đó, cấp thành phố: 3 cuộc, cấp huyện: 2.978 cuộc, cấp xã: 12.026 cuộc) cho hơn 415.411 lượt cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố; tổ chức  được 163 lớp tập huấn về công tác tuyên truyền (trong đó, cấp thành phố: 01 lớp,  cấp huyện: 64 lớp, cấp xã: 98 lớp) cho hơn 9.069 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự. Ngoài ra, Hội ND thành phố còn ban hành các ấn phẩm tuyên  truyền lồng ghép những nội dung Chỉ thị số 27 làm tài  liệu trong các buổi hội nghị quán triệt, tuyên truyền từ thành phố đến cơ sở. Cụ thể phát hành: 20.297 cuốn sổ tay pháp luật, 161.864 tờ gấp pháp luật… 

 
Bên cạnh đó, thành Hội thường xuyên theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống  Hội Nông dân để kịp thời phát hiện các cơ quan, cá nhân không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực  của cán bộ, công chức Hội Nông dân các cấp. Đồng thời quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy; đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán  bộ, công chức Hội các cấp trên địa bàn thành phố.  

 
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị, Hội Nông dân  các cấp đã thực hiện 1.057 cuộc kiểm tra, giám sát (Cấp thành phố: 118 cuộc, Cấp  huyện: 261 cuộc, Cấp xã: 673 cuộc) trên tất cả các lĩnh vực của Hội đối với 2.012  đơn vị trực thuộc Hội (trong đó: Cấp thành phố: 87 đơn vị, Cấp huyện: 360 đơn vị, Cấp xã: 1.565 đơn vị). Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chưa phát hiện trường hợp có vấn đề về tham nhũng, tiêu cực, không có bất kỳ phản ánh nào về việc để lộ, lọt thông tin người tố cáo hay người tố cáo bị đe dọa, trù dập… 

 
Các cấp Hội, nhất là người đứng đầu luôn phát huy tinh thần trách nhiệm  trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng ngừa, ngăn  chặn, không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, thuộc phạm vi  thẩm quyền theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 
Ngọc Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp