Hội ND Quảng Bình: Tổ chức gần 2 nghìn buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân
15:39 - 22/05/2024
Năm 2023, các cấp Hội ND tỉnh tích cực phối hợp với các ngành công an, Quân sự, Bộ đội biên phòng, Mặt trận, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biển, đảo, thông tin đối ngoại, công tác biên giới trên đất liền về Luật Biên giới quốc gia, Luật biển Việt Nam Luật Thủy sản cho hội viên, nông dân trên địa bàn.
Công tác tuyên truyền được các cấp Hội tổ chức bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả. Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức trên 1.910 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục, pháp luật cho trên 157.800 lượt hội viên, nông dân  390 tin, 10 phóng sự đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Hội ND tỉnh và bản tin của các địa phương, xây dựng, chuyên mục phản ánh về hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Hội ND tỉnh phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên nông dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và vi phạm quy định  Luật Thủy sản với 200 người tham gia.
 

 
Bên cạnh đó, tỉnh Hội đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chương trình phát triển kinh tế, xã hội, việc triển khai xây dựng các dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là việc đền bù, thu hồi đất giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình và đường ven biển, cầu Nhật Lệ 3; tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên, nông dân, trọng tâm là nghị quyết đại hội Đảng các cấp liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nghị quyết đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Khóa VII Ban Chấp hành Trung ương Hội ND về xây dựng tổ chức Hội ND Việt Nam vững mạnh.
 
Các hoạt động tuyên truyền của các cấp Hội góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, hội viên, nông dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội. Qua đó, các cấp Hội thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, đời sống của hội viên, nông dân kịp thời báo cáo, đề xuất cấp ủy, chính quyền, Hội cấp trên có giải pháp tháo gỡ, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân.
 
Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được các cấp Hội ND trong toàn tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân.
Hải Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp