Tuyên Quang: Tuyên truyền pháp luật cho trên 84.300 lượt cán bộ, hội viên, nông dân
10:57 - 29/05/2024
(KNTC) - Thời gian qua, các cấp Hội đã bám sát sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và hướng dẫn của Trung ương Hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Các cấp Hội phối hợp, tổ chức tuyên truyền cho trên 84.300 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt chú trọng nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai (sửa đổi).

Các cơ sở Hội tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đảm bảo tiến độ.

Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố kiện toàn Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội ND cấp huyện.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tại các huyện: Hàm Yên, Chiêm Hoá, Yên Sơn, Sơn Dương; việc sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND sau giải ngân đối với 04 dự án.

Hội ND tỉnh tổ chức giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng bể Biogas hoặc bể tự hoại theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại 7 huyện, thành phố.

Hội ND cấp huyện, cơ sở tổ chức 67 cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện Điều lệ Hội, công tác thu nộp Hội phí, Quỹ HTND, dự án chăn nuôi bò và các mô hình dự án do Hội ND trực tiếp tham gia quản lý, hoạt động ủy thác vay vốn ngân hàng Chính sách Xã hội.

Các cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh duy trì sinh hoạt 138 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại các xã của 7 huyện, thành phố với 5.569 thành viên; tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 478 hội viên, nông dân.

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn; vận động hội viên, nông dân tham gia giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tổ chức giám sát việc ứng dụng của một số đề tài, dự án khoa học trên địa bàn tỉnh.
 
Tâm Lưu
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp