Hội ND Nam Định: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật
11:18 - 21/06/2024
(KNTC) - Ngay từ đầu năm 2024, Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực học tập, thực hiện đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội cấp trên.

5 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội tổ chức được 121 buổi tuyên truyền cho 10.318 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Hội ND tỉnh phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật của Sở Tư pháp tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn cho 260 cán bộ, hội viên và cộng tác viên cơ sở. Trên cơ sở đó, các văn bản luật mới, liên quan trực tiếp đến đời sống của cán bộ, hội viên như Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật thực hiện dân chủ cơ sở… được truyền tải. Tỉnh Hội đã triển khai thực hiện mô hình điểm vận động nông đân tham gia bảo vệ môi trường tại các huyện Xuân Trưởng, Hải Hậu.
 
Bên cạnh đó, tỉnh Hội còn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch đã trao đổi, giải đáp cụ thể 20 câu hỏi của cán bộ, hội viên, nông dân về 5 nhóm vấn đề: Cơ chế chính sách liên quan đến sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân; các vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch vùng, tích tụ ruộng đất, cấp quyền sử dụng đất và chuyển đổi số trong nông nghiệp; các vấn đề về vốn, tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng: lĩnh vực lao động việc làm, chính sách về BHXH, BHYT; những kiến nghị của hội viên nông dân, lãnh đạo Hội ND các cấp về hoạt động của Hội và các cơ chế chính sách đẩy mạnh hoạt động Hội...
 
Thông qua hội nghị đối thoại giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nắm rõ được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, đây là dịp để các đồng chí lãnh đạo tỉnh lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đề xuất của cán bộ, hội viên nông dân từ đó có chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc và có cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn sản xuất, đời sống của người nông dân cũng như phát huy vai trò các cấp Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Đề công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, giúp cán bộ, hội viên, nông
dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện có hiệu quả, Hội ND tỉnh luôn quan tâm đối mới
nội dung và hình thức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, biên soạn tài liệu tuyên truyền, từ đó, giúp cấp ủy địa phương nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của cán bộ, Hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương./.
Hà Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp