Bình Dương: Xây dựng mô hình điểm “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến vận động chấp hành pháp luật”
10:17 - 03/05/2024
(KNTC)- Năm 2023, Hội ND tỉnh xây dựng mô hình điểm “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến vận động chấp hành pháp luật” tại phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên.

ảnh minh họa
Hội ND tỉnh phối hợp với Hội ND huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội ND phường lựa chọn xây dựng mô hình điểm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm, do đồng chí Chủ tịch Hội ND tỉnh làm Trưởng ban.

Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến kiến thức xây dựng mô hình điểm có trên 30 cán bộ là đại diện cấp ủy, UBND, UBMTTQ, công chức Tư pháp, địa chính, Công an, Quân sự, cán bộ của các ban, ngành đòan thể và cán bộ, hội viên nòng cốt cơ sở của địa phương tham dự. Qua đó, giúp Ban Thường vụ Hội ND xác định mục đích, yêu cầu thực hiện xây dựng mô hình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống; thông qua xây dựng mô hình huy động sự tham gia của hội viên, nông dân và các nguồn lực nhân dân địa phương để tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương của cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân.

Hội ND phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tham mưu cho UBND phường ban hành Quyết định thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” gồm 5 đồng chí do đồng chí Phó Chủ tịch UBND làm chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm là Chủ tịch Hội ND cùng 50 cán bộ, chi, tổ Hội tham gia.

Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, phổ biến tình hình an ninh trật tự và thi hành pháp luật trên địa bàn cho các thành viên và hội viên, nông dân. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến 30 nội dung văn bản pháp luật tại 15 cuộc với 530 lượt người dự; phối hợp lồng ghép với các cuộc họp khu phố được 55 cuộc với 2.475 người tham dự và phát sóng chính sách pháp luật trên Đài truyền thanh phường. Nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật về: Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Căn cước công dân, Luật Giao thông đường bộ… và các chủ trương chính sách của tỉnh về thu hồi đất và đền bù giải tỏa, hỗ trợ tái định cư; tình hình an ninh trật tự, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn; phối hợp với các ngành, đoàn thể tiếp nhận và in cấp phát trên 6.050 tờ gấp pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội tham gia với UBND phường tiếp công dân được 205 cuộc, tiếp nhận 30 đơn, thư, trong đó, 28 đơn phản ánh, kiến nghị, 2 đơn tố cáo về tranh chấp đất đai; hoà giải, giải quyết được 14/28 đơn; 02 đơn tố cáo được giải quyết theo thẩm quyền.

Thông qua sinh hoạt Câu lạc bộ, Hội nắm bắt những phản ánh, kiến nghị và những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội đang được hội viên, nông dân quan tâm để kịp thời thông tin đầy đủ, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương để hội viên, nông dân tham gia thực hiện và cùng giám sát việc tổ chức thực hiện, tăng được sự đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở, giảm bớt tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, nâng cao nhận thức về pháp luật của hội viên, nông dân.
 
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp