Hội ND Gia Lai: Xây dựng mô hình điểm “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật”
10:01 - 03/06/2024
(KNTC)- Năm 2023, Hội ND tỉnh chọn xã Chư Răng, huyện Ia Pa xây dựng mô hình điểm về phát động phong trào “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật”.

ảnh minh họa
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình điểm; chỉ đạo Hội ND huyện, Hội ND xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để nắm bắt, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, mức độ nhận thức và tình hình chấp hành pháp luật của nông dân; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Hội ND xã thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra.

Hội ND xã tham mưu cho UBND ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình gồm 14 thành viên, trong đó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Chủ tịch Hội ND xã làm Phó ban Thường trực; tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức tập huấn kiến thức về xây dựng mô hình điểm cho 25 cán bộ xã, chi, tổ Hội, trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công tác hòa giải ở cở sở; chú trọng đến việc giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; phối hợp với cấp ủy, chính quyền ban hành quyết định thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” gồm 50 thành viên tham gia, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có 05 đồng chí; xây dựng quy chế hoạt động của Câu lạc bộ, tiến hành tổ chức hội nghị ra mắt Câu lạc bộ và tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho 50 thành viên Câu lạc bộ.

Từ khi thành lập, Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần, các thành viên Câu lạc bộ tích cực tham gia, đóng góp ý kiến và trao đổi thông tin pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật ở các thôn, làng, phản ánh tình hình thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, các chương trình dự án tại địa phương, giúp hòa giải các mâu thuẫn trong nông dân ngay tại chi, tổ Hội; những mâu thuẫn mới phát sinh trong nội bộ nông dân được phát hiện kịp thời và giải quyết ngay tại thôn, làng. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ còn tham gia cùng chính quyền tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; tham gia tổ hòa giải ở cơ sở, tham gia công tác giám sát ở thôn, xóm theo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần giảm thiểu các vụ khiếu kiện.

Hội ND xã chỉ đạo các chi, tổ Hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên, nông dân các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức như: Tập huấn, sinh hoạt chi, tổ Hội; phối hợp với ngành chức năng tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh của xã với nội dung: Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tới nông nghiệp, nông dân nông thôn và những quy định của địa phương; vận động cán bộ, hội viên, nông dân, nhân dân tích cực tham gia triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh của hội viên, nông dân...

Năm 2023, Hội ND xã phối hợp tiếp nhận và giải quyết 07 đơn thư kiến nghị của công dân, giải quyết xong 05 đơn; tham gia hoà giải thành được 06 vụ mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ; tham gia tiếp dân, đối thoại, tư vấn pháp luật cho nông dân được 04 buổi với hơn 200 người tham gia.

Việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình điểm góp phần truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên, nông dân; giúp tình hình khiếu nại, tố cáo và mâu thuẫn trong nội bộ nông dân giảm; hội viên nông dân được tiếp cận với những kiến thức về pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức pháp luật và hành động của người dân.

Quốc Công
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp