Xã Thanh Sơn (Quảng Ninh): Xây dựng mô hình thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ
10:10 - 23/04/2024
(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023,  Hội ND tỉnh lựa chọn xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”.

ảnh minh họa
Hội ND tỉnh trực tiếp chỉ đạo Hội ND xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tham mưu Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81 gồm 10 thành viên, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Hội ND xã làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo; đồng thời thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” gồm 50 thành viên, do đồng chí Chủ tịch Hội ND xã làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ. 

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xây dựng Quy chế hoạt động và tổ chức lễ ra mắt; tham mưu Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ đạo xã tổ chức lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thành viên Ban Chỉ đạo, Ban chủ nhiệm và toàn thể thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, tập trung vào: Giới thiệu nguyên tắc, nội dung phối hợp giữa UBND với Hội ND xã; hướng dẫn các nội dung trọng tâm về vai trò của UBND, Hội ND xã theo Quyết định 81; nguyên tắc về tham gia phối hợp tiếp công dân; giám sát việc giải quyết đơn thư, kiến nghị, đề nghị của hội viên, nông dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân; kỹ năng thực hiện công tác hòa giải cho thành viên Ban chủ nhiệm và Câu lạc bộ; phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền đưa chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước vào đời sống nhân dân; vận động nhân dân chấp hành pháp luật, hướng dẫn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về nắm bắt tổng hợp tình hình, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo... 

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ duy trì chế độ họp, hội ý, trao đổi công việc theo quy chế đề ra; thành viên Câu lạc bộ tích cực tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Đảng, nhà nước; nghiên cứu các tài liệu, văn bản pháp luật, văn bản quy định về cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển kinh tế. 

Năm 2023, Ban Chỉ đạo tiếp 31 lượt cán bộ, hội viên, nông dân đến trao đổi công việc và cung cấp thông tin về tình hình nhân dân, về những khó khăn vướng mắc trong sản xuất nông, lâm nghiệp; tham gia cùng UBND xã tiếp 05 lượt công dân; phối hợp xem xét giải quyết 9/10 đơn, thư liên quan đến hội viên, nông dân, trong đó đất đai: 09 đơn, an ninh trật tự: 01 đơn; phối hợp thực hiện hòa giải, giải quyết 11 vụ việc mâu thuẫn, xích mích nhỏ ở khu dân cư, chủ yếu là những phát sinh từ việc tranh chấp ranh giới đất đai, bất hòa gia đình... góp phần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng. 

Tại các buổi sinh hoạt, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tập trung nghiên cứu, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh... từ đó giúp thành viên Câu lạc bộ vận dụng phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, hòa giải mâu thuẫn, vướng mắc cho hội viên, nông dân.

 Sau một năm thực hiện, Câu lạc bộ tham mưu Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của xã; linh hoạt các hình thức phối hợp tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật cho nông dân góp phần ổn định tình hình, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp