Bắc Kạn: Xây dựng mô hình điểm thực hiện Quyết định 81 tại xã Yên Hân
15:05 - 23/02/2024
(KNTC)- Năm 2023, Hội ND tỉnh chọn xây dựng mô hình “Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại xã Yên Hân, huyện Chợ Mới.

ảnh minh họa
Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời chỉ đạo Hội ND huyện, xã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp khảo sát xây dựng mô hình, lập kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai thực hiện. 

Hội ND xã tham mưu với Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81 gồm 08 thành viên do đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch Hội ND xã làm Phó Trưởng ban thường trực và đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã là thành viên. Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai các hoạt động thực hiện Quyết định. 

Hội ND xã tham mưu với Ban Chỉ đạo xây dựng Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” có 50 thành viên tham gia; trong đó, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 03 thành viên do đồng chí Chủ tịch Hội ND xã làm Chủ nhiệm; đồng thời tham mưu ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ. Hằng tháng, Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt theo Quy chế với đông đủ các thành viên tham gia. 

Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, thành viên Câu lạc bộ và hội viên, nông dân về kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền pháp luật, kỹ năng hoà giải ở cơ sở, Hội ND tỉnh đã phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn cho 105 lượt cán bộ, thành viên Câu lạc bộ; tổ chức 03 lớp tuyên truyền pháp luật cho 165 lượt hội viên, nông dân về các nội dung tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở, luật đất đai, chính sách pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp... Đồng thời, thường xuyên phát thanh trên kênh phát thanh của xã về chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với công chức xã thực hiện các nội dung tư vấn pháp luật cho hội viên, nông dân... góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn xã. 

Hội ND xã thường xuyên tham gia cùng chính quyền, các đoàn thể giải quyết các mâu thuẫn của hội viên, nông dân. Đồng thời, đôn đốc các thành viên Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" ở các thôn, bản trực tiếp tham gia cùng các tổ hoà giải tuyên truyền, tư vấn pháp luật, hoà giải các mâu thuẫn trong nông dân. Hội tham gia với chính quyền địa phương hòa giải thành tại thôn được 05 cuộc tranh chấp ranh giới và các mâu thuẫn trong nông dân, trong gia đình hội viên; tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên nông dân, tổ chức đối thoại, tư vấn pháp luật được 25 cuộc với 150 lượt hội viên, nông dân tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, thôn bản. 

Hội ND xã tham mưu với Ban Chỉ đạo xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân và Hội ND xã về thực hiện dân chủ chủ ở cơ sở; tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở cho hội viên, nông dân tại các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ, sinh hoạt chi Hội; tham gia với chính quyền tổ chức công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tới nông dân. 

Song song với việc triển khai xây dựng mô hình, Hội ND tỉnh thành lập 04 đoàn kiểm tra việc thực hiện triển khai mô hình; tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá xây dựng mô hình với 60 đại biểu tham gia.

Từ khi thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tạo ra phong trào tìm hiểu pháp luật trong đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là hội viên, nông dân; giúp cán bộ, nhóm cộng tác viên, hội viên, nông dân nắm bắt được những luật quan trọng, thiết thực để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hạn chế khiếu kiện sai, khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người, đồng thời thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. 

Việc xây dựng mô hình điểm triển khai thực hiện Quyết định 81 được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị tại địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. 
Bảo Thư
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp