Hội ND Bình Dương: Tổ chức 580 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật
11:15 - 25/01/2024
(KNTC)- Năm 2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện và chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tăng cường đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh về cơ sở; vận động hội viên, nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật.

ảnh minh họa
Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là người đứng đầu của các cấp Hội; gắn nhiệm vụ chính trị của Hội với thực hiện dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua của Hội với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cấp Hội chú trọng phổ biến, giáo dục kịp thời nội dung các văn bản pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nhân dân để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật và giúp hội viên, nông dân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng.

Năm 2023, các cấp Hội tổ chức tổ chức 2.479 cuộc học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật và nghị quyết của Hội cho 144.007 lượt cán bộ, hội viên nông dân; trong đó tổ chức 581 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 23.398 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; phối hợp phòng Tư pháp huyện, thị, thành phố tổ chức 248 buổi trợ giúp pháp lý với 7.973 lượt hội viên, nông dân tham dự và 23 trường hợp được trợ giúp; tổ chức 43 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức mới cho 2.203 cán bộ và Chi hội trưởng; cấp phát trên 8.500 tờ rơi, tờ gấp pháp luật; phát hành 12.000 quyển Bản tin Nông dân Bình Dương đến các chi, tổ Hội để làm tài liệu sinh hoạt.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với Hội đồng hòa giải cơ sở hòa giải thành 402/478 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân và giải quyết được 301/397 đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức 83 cuộc gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân về thực hiện các cơ chế chính sách phục hồi phát triển kinh tế và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp nông dân ổn định đầu tư, phát triển các mô sản xuất kinh tế.

Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã phối với Trung ương Hội khảo sát và xây dựng 02 mô hình điểm “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật” tại thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên và phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên. Tại mô hình điểm, Hội đã triển khai các nội dung như: Thành lập CLB “Nông dân với pháp luật”; khảo sát và nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân; phổ biến, giáo dục, vận động hội viên, nông dân chấp hành pháp luật; tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở; sinh hoạt Câu lạc bộ, chi tổ Hội định kỳ; viết tin, bài phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về các chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn… Từ đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân, phát huy dân chủ và góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Quang Huy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp