Quảng Ninh: Các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 40 nghìn lượt hội viên, nông dân
17:51 - 30/10/2023
(KNTC) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, hằng năm Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện và phối hợp tổ chức 699 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 40.813 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Các cấp Hội tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên cập nhật kịp thời các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân để tuyên truyền như: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đất đai, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Quốc phòng, Luật Biển Việt Nam, Luật Cư trú, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thủy sản...

Hình thức tuyên truyền được các cấp Hội thực hiện đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng như: Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, các hội nghị tuyên truyền chính sách, đăng tải nội dung tuyên truyền pháp luật trên "Cổng Thông tin điện tử thành phần Hội Nông dân tỉnh"; viết tin, bài trên chuyên mục Hội ND của tờ Báo Quảng Ninh; tuyên truyền thông qua Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; cấp phát 32.378 tờ gấp, 3.317 cuốn sổ tay pháp luật, 3.000 cuốn "Bản tin công tác Hội" làm nội dung tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chi Hội, 789 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"; thực hiện mua hằng tháng, với tổng số 1.441 số Báo NTNN, 1.509 cuốn ấn phẩm Trang trại Việt cấp phát đến các chi Hội làm tài liệu đọc, tuyên truyền; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật...

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ các cấp Hội thành lập mới 142 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 3.675 thành viên; tổ chức 283 lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với 11.123 lượt người tham dự; thực hiện 1.053 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 24.590 lượt người; tham gia phối hợp giải quyết 2.178 vụ khiếu nại, tố cáo; chủ trì và tham gia hòa giải 1.594 vụ mâu thuẫn, trong đó Hội trực tiếp hòa giải thành 1.291 vụ việc...

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã giúp cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành đúng pháp luật, giảm thiểu các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Bình An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp