Hội ND thành phố Đà Nẵng: Tổng kết triển khai thực hiện Quyết định 217 của Bộ chính trị
15:13 - 30/05/2023
(KNTC)- Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định 217-QĐ/TW và các văn bản triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã tham mưu cho Thành ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố.

Thành Hội chỉ đạo Hội ND các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt đến hội viên, nông dân qua các buổi tuyên truyền, sinh hoạt chi, tổ Hội trên toàn thành phố với tỷ lệ hội viên tham gia học tập đạt trên 95%. Hằng năm, thành Hội còn lồng ghép tập huấn cho cán bộ, hội viên tham gia giám sát và phản biện xã hội về các nội dung chương trình, dự án liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn do địa phương triển khai. Kết quả: đã tổ chức được 70 lớp với gần 5.000 lượt cán bộ, hội viên tham dự.

Thực hiện các quy định của Đảng trong công tác giám sát và phản biện xã hội, Hội ND các cấp đã chủ trì tổ chức 176 cuộc giám sát trên các lĩnh vực như: Thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, đô thị; đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi các dự án; việc hỗ trợ cho vay vốn hộ nghèo và cận nghèo đầu tư sản xuất kinh doanh; giám sát việc hỗ trợ sinh kế, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo; thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19; tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của nhân dân, theo dõi, nắm những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên tại các kỳ họp HĐND thành phố.

Bên cạnh đó, thành Hội còn cử đại diện tham gia 369 đoàn giám sát của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương theo nội dung phối hợp, trong đó chú trọng giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm trong sản xuất; thực hiện hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở; các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp; việc sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất hoa, rau màu.

Công tác giám sát đã từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và hoạt động của Hội; kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; nhân rộng những cách làm hay, những mặt tích cực, phát huy quyền làm chủ của hội viên, nông dân góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.
 
Lê Lan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp