Bình Định: Trợ giúp pháp lý cho trên 400 hội viên
09:34 - 24/05/2023
(KNTC) - Quý I năm 2023, các cấp Hội tích cực triển khai các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, trong đó công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Hội ND tỉnh quan tâm chỉ đạo, các cấp Hội tích cực triển khai, thực hiện.

Ảnh minh họa

Hội ND các cấp ban hành và tích cực thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân; kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ; kế hoạch kiểm tra Quỹ HTND và công tác tạo vốn năm 2023.

Các cấp Hội tổ chức 27 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân, 76 cuộc kiểm tra Quỹ HTND và các nguồn vốn do Hội quản lý. Hội ND các cấp cử thành viên tham gia 38 đoàn kiểm tra, giám sát của các ngành liên quan.

Các cấp Hội phối hợp với ngành Thanh tra, Tư pháp tổ chức 68 buổi tuyên truyền, tập huấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 403 lượt hội viên, nông dân; phối hợp giải quyết 76 đơn thư, hòa giải thành 14 vụ mâu thuẫn liên quan đến hội viên, nông dân, góp phần ổn định tình hình an ninh nông thôn.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị thông qua các hội nghị, hội thảo, toạ đàm, sinh hoạt chi, tổ Hội, hoạt động của các Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", lồng ghép với việc tổ chức các phong trào nông dân.

Hội ND tỉnh tham gia góp ý các văn bản liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Góp ý trực tuyến Luật đất đai (sửa đổi), Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2023; Nghị định về xây dựng và thực hiện Hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế vận động, quản lý, sử dụng "Quỹ Vì người nghèo" tỉnh Bình Định…

Ngoài ra, Hội ND cấp huyện phối hợp tổ chức 02 cuộc, cấp cơ sơ sở phối hợp tổ chức 15 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nông dângóp phần kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân.
Hiền Ngô
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp