Hội ND thành phố Cao Bằng: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cơ sở
10:46 - 28/02/2023
Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, cho cán bộ, hội viên, nông dân đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, năm 2022 Hội ND thành phố đã xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, đổi mới, lựa chọn các hình thức, mô hình tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, chú trọng tới các xã vùng xa trung tâm nơi tập trung đồng bào dân tộc ít người, đời sống khó khăn.

 

Kết quả, Hội ND thành phố  tổ chức tuyên truyền 1.012 cuộc tuyên truyền tới 12.124 lượt hội viên, nông dân tham gia về: Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Khiếu nai, tố cáo. Bên cạnh đó, việc duy trì tủ sách pháp luật ở cơ sở đã được các cấp Hội ND duy trì nề nếp. Thành Hội đã linh hoạt và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đăng tải các bài viết tuyên truyền pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Hội ND thành phố, của Uỷ ban nhân dân thành phố, thành lập trang liên kết thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, hội viên, nông dân thuận lợi trong việc nắm bắt, tra cứu thông tin pháp luật; thường xuyên chia sẻ, cập nhật thông tin pháp luật trên fanpage, tài khoản mạng xã hội.Thành Hội triển khai thực hiện hiệu quả “Ngày pháp luật Việt Nam”; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Bộ Luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Luật Hợp tác xã, Luật trợ giúp pháp lý; Luật hòa giải, Luật Quốc phòng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật tiếp cận thông tin, Luật trẻ em, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp…. Duy trì và thành lập 32 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” có 1.905 thành viên tham gia.Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cơ sở của Hội ND thành phố đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân. Từ đó, hội viên, nông dân có điều kiện tìm hiểu và chấp hành các quy định pháp luật, coi đó là trách nhiệm, nghĩa vụ để xây dựng môi trường sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư ở địa phương.
 
Phương Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp