Trà Vinh: Phối hợp tổ chức trên 700 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý
15:10 - 10/02/2023
(KNTC) - Thực hiện Kế hoạch số 409-KH/HNDTW ngày 27/01/2022 của Ban Thường vụ trung ương Hội về phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân năm 2022, các cấp Hội đã tích cực triển khai công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.
Hội tích cực phối hợp thực hiện công tác tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân (Ảnh minh họa)


Ngay từ đầu năm, Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp với Sở Tư pháp về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý và chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thị thành phố để tiếp tục phối hợp tuyên truyền.


 Hội ND các cấp triển khai xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thị, thành phố trong công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân; phối hợp với các ngành chức năng  tổ chức 757 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho 21.786 lượt người dự. 


Nội dung tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống của hội viên, nông dân như: Hình sự, Dân sự, Đất đai, lao động, giáo dục, môi trường, giao thông đường bộ, nghĩa vụ quân sự, khiếu nại, tố cáo…


Ngoài các nội dung trên, những văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước mới ban hành có liên quan trực tiếp đến nông dân cũng được chú ý lựa chọn để giới thiệu, phổ biến giúp cán bộ và hội viên, nông dân kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước.


Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn được triển khai thông qua việc xây dựng quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.


Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp với các cơ quan báo, đài xây dựng nhiều chuyên đề phản ánh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân vùng dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nêu gương những mô hình tiêu biểu, phản ánh việc triển khai, thực hiện các chính sách trên địa bàn tỉnh…


Trong năm, Hội đăng trên 120 tin, bài trên website Tam nông Trà Vinh và đã cấp phát tờ Thông tin Nông dân Trà Vinh, đến 4 quí trong năm 2022, mỗi quí 1.000 cuốn tới các cấp Hội và đến tận chi Hội.


Bên cạnh đó, các cấp Hội tham gia hòa giải, trợ giúp pháp lý lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua 9 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ cho 1.038 cán bộ tại 09 huyện, thị thành Hội.


Thông qua công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và hội viên nông dân.


Có thể thấy, Hội ND các cấp đã thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền triển khai phổ biến pháp luật góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tạo thói quen tự giác học tập pháp luật trong xã hội. 

 

Quý Vị
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp