Hội ND An Giang: Tổ chức trên 6.800 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân
17:19 - 27/02/2023
(KNTC) - Năm 2022, các cấp Hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.


Thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, các cấp Hội tổ chức tuyên truyền pháp luật được 6.805 cuộc với hơn 170.792 lượt người tham dự thông qua các cuộc hội thảo, sinh hoạt Câu lạc bộ, chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, sinh hoạt Hội quán nông dân phù hợp với điều kiện bình thường mới.

Các cấp Hội tổ chức 12 cuộc tuyên truyền về Nghị định 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông cho 911 hội viên, nông dân tại các huyện: An Phú, Tri Tôn, Thoại Sơn, Phú Tân, Chợ Mới, Tịnh Biên, TP. Châu Đốc; tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình cho 876 hội viên, nông dân.

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội tổ chức được 10 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các nội dung: Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Hòa giải cơ sở... cho 350 hội viên, nông dân tại xã Khánh An, Phú Hội, Quốc Thái, Phước Hưng (huyện An Phú); phường Châu Phú A, phường Vĩnh Mỹ, xã Vĩnh Tế, Vĩnh Châu (thành phố Châu Đốc); xã Tà Đảnh, Tân Tuyến (huyện Tri Tôn)...

Hội duy trì tốt việc sinh hoạt các Câu lạc bộ, nhất là Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật', lồng ghép tổ chức 1.034 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 20.839 lượt hội viên, nông dân.

Hội ND tỉnh tổ chức 04 cuộc tư vấn pháp luật lưu động về đất đai, thừa kế, tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân cho hội viên, nông dân tại xã Khánh An, xã Phú Hội (huyện An Phú), xã Vĩnh Tế, xã Vĩnh Châu (huyện Châu Đốc) với 200 người tham dự.

Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp Hội tổ chức 3.508 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp đồng thuê đất nông nghiệp, tranh chấp đất, tranh chấp dân sự, mâu thuẫn cá nhân... cho 169.383 cán bộ, hội viên, nông dân.

Từ những kết quả đạt được cho thấy công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp Hội quan tâm, từng bước đáp ứng được yêu cầu của chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn, kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình tư tưởng, sản xuất và đời sống của nông dân, đem lại lợi ích chính đáng cho hội viên, nông dân. 
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp