Hội ND Bà Rịa - Vũng Tàu: Phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 36 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân
17:47 - 25/02/2023
(KNTC) - Thực hiện Chương trình công tác, năm 2022, các cấp Hội trong tỉnh tổ chức 836 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 34.927 lượt cán bộ, hội viên, nông dân, đồng thời phối hợp tổ chức 50 buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 1.935 lượt hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Hội chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung tuyên truyền kịp thời, thiết thực với cán bộ, hội viên, nông dân như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Đất đai, Luật Biển Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ; các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thông tin, tuyền truyền về trách nhiệm của các cấp Hội trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia phối hợp tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện quyền khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo...

Hình thức tuyên truyền, phổ biến được Hội các cấp tổ chức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng như: Hội ND tỉnh chủ trì tổ chức 13 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại 07 đơn vị cấp huyện, 02 cấp xã với hơn 1.000 lượt người tham dự; tuyên truyền thông qua sinh hoạt của 391 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", tuyên truyền lưu động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội ND cơ sở; phối hợp tuyên truyền qua các buổi tọa đàm, truyền thông, đối thoại chính sách; phát động treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tìm hiểu về Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 hằng năm...

Bên cạnh đó, các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện phối hợp có hiệu quả với UBND, các sở, ngành, đoàn thể cùng cấp trong tham gia tiếp công dân định kỳ, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nông dân, phối hợp giải quyết 330 vụ khiếu nại, tố cáo, hòa giải thành 149 vụ việc.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã giúp cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường hiệu quả vận động hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó giảm tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc mâu thuẫn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.
Đăng Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp