Hội ND Quảng Bình: Phối hợp tổ chức trên 2.600 buổi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật
18:15 - 24/02/2023
(KNTC) – Năm 2022, các cấp Hội ND trong tỉnh phối hợp tổ chức 2.657 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 308.060 lượt hội viên, nông dân; phối hợp xây dựng 16 phóng sự về gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; biên tập, đăng tải 236 tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

(Ảnh minh họa)

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được các cấp Hội xây dựng và triển khai phù hợp với từng vùng miền, từng đối tượng hội viên, nông dân, với nhiều hình thức phong phú, sinh động như: Tuyên truyền thông qua hội nghị chuyên đề, đối thoại, tập huấn, sinh hoạt chi, tổ Hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài truyền thanh, truyền hình, mạng xã hội. Đặc biệt là thành lập đội thi tham gia Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc lần thứ V, khu vực 2 tại thành phố Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 02 lớp phổ biến kiến thức pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất cho hơn 200 hội viên trên địa bàn các huyện Quảng Trạch và Lệ Thủy.

Song hành với chính quyền và các ban, ngành của tỉnh, các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phối hợp tiếp công dân, hoà giải, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Các cấp Hội phân công cán bộ tham gia việc tiếp công dân hàng tháng, tham gia các tổ công tác của tỉnh, huyện bám sát cơ sở để tuyên truyền, vận động, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2022, các cấp Hội đã trực tiếp nhận và giải quyết 15 đơn thư; phối hợp với các ngành chức năng giải quyết kịp thời 253 đơn thư khiếu nại của nông dân. Ủy ban Kiểm tra các cấp Hội thông qua mạng lưới hòa giải ở cơ sở, cơ sở Hội chủ động phối hợp với các ngành liên quan và UBND xã hòa giải được 82 vụ việc; phối hợp tổ chức 397 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 14.361 lượt người.

Nhờ sự phối hợp của các cấp Hội với các ngành trong việc bám sát cơ sở, chủ động, kịp thời nắm bắt diễn biến, tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân, nhất là các địa phương thực hiện các dự án trọng điểm như đường cao tốc Bắc Nam, đường ven biển... để tổ chức tuyên truyền vận động, đồng thời phản ánh những đề xuất, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nông dân; sự phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền và đoàn thể tham gia hoà giải ngay từ cơ sở để hạn chế khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Hải Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp