Vĩnh Long: Phối hợp tổ chức hơn 430 buổi tư vấn pháp luật
16:10 - 09/02/2023
(KNTC)- Năm 2022, thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội về phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo Hội ND cấp huyện, cơ sở triển khai nhiệm vụ.

ảnh minh họa
Các cấp Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực tiễn sản xuất, đời sống của hội viên, nông dân để tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bằng nhiều hình thức ngày càng được đổi mới, phù hợp theo từng đối tượng, từng thời gian, qua thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân, qua sinh hoạt chi tổ Hội, các hội thi, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn… các cấp Hội đã phối hợp với các ngành tổ chức 478 buổi tuyên truyền cho 13.110 lượt người dự; 439 buổi tư vấn pháp luật về đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm cho 2.669 lượt hội viên, nông dân.

Hội ND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp cung cấp trên 20 đầu sách với 2.000 bản tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho hoà giải viên cơ sở.

Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng chính phủ, các cấp Hội tham gia giải quyết 443 đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham gia hòa giải 335 vụ mâu thuẫn phát sinh trong đời sống cộng đồng; tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức 244 cuộc “Đối thoại với nông dân” với 8.540 hội viên, nông dân dự. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tổ chức điểm cầu cho 30 đại biểu cán bộ, hội viên, nông dân tiêu biểu tham dự Hội nghị đối thoại trực tuyến với Thủ tướng với chủ đề “Tiếp sức hỗ trợ nông dân thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”. Hàng tuần, lãnh đạo Hội ND tỉnh tham gia cùng UBND tỉnh đối thoại với công dân giải quyết khiếu nại, yêu cầu của công dân về các vấn đề đời sống xã hội.

Đồng thời, các cấp Hội xây dựng và duy trì 33 mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”; 165 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” có 1.155 thành viên tham gia. 

Bên cạnh đó, Hội ND các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra thường xuyên trong hệ thống Hội; nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Hội, công tác Hội và phong trào nông dân, nghiệp vụ vay vốn ủy thác từ ngân hàng Chính sách Xã hội, kiểm tra các hộ nông dân sản xuất được hỗ trợ vốn từ nguồn vốn Quỹ HTND; giám sát việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Đến nay, các cấp Hội tổ chức 1.096 cuộc kiểm tra tại 768 chi, tổ Hội, 106/106 Hội cơ sở Hội và 333 chi Hội trưởng, chi Hội phó.

Qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội ND các cấp đã chuyển tải kịp thời những chính sách, văn bản pháp luật đến cán bộ, hội viên, nông dân, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Bảo Thư
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp