Hội ND phường Hoà Vinh (Phú Yên): Xây dựng mô hình “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật”
16:41 - 06/02/2023
(KNTC)- Năm 2022, Hội ND phường Hòa Vinh (thị xã Đông Hòa) được Hội ND tỉnh chọn xây dựng mô hình điểm về phát động phong trào “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật”.

ảnh minh họa
Hội ND tỉnh phối hợp với Hội ND thị xã, Hội ND phường và cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, mức độ nhận thức và tình hình chấp hành pháp luật của nông dân, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Hội ND phường tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch, ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo mô hình gồm 9 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường làm Trưởng ban, Chủ tịch Hội ND phường làm Phó ban Thường trực và đại diện các ban, ngành, đoàn thể làm thành viên.

Ban Chỉ đạo mô hình phối hợp với cấp ủy, chính quyền ban hành quy chế hoạt động; ra quyết định thành lập và tổ chức hội nghị ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” gồm Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và 50 thành viên là các tuyên truyền viên, hoà giải viên cơ sở.

Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, các thành viên Câu lạc bộ tham gia sinh hoạt đều đặn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến và trao đổi thông tin pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật ở các thôn, khu dân cư; phản ánh tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, các chương trình dự án tại địa phương…

Ban Chỉ đạo mô hình tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, nghị quyết của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức 4 buổi tuyên truyền, viết 15 tin, bài phát trên hệ thống loa truyền thanh của phường để vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện tốt những quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo đã phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 50 người là thành viên Câu lạc bộ, cộng tác viên thôn, khu dân cư, hoà giải viên của phường với các nội dung về kỹ năng hoà giải, tư vấn, tuyên truyền pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, kỹ năng điều hành Câu lạc bộ, kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo...; bố trí cán bộ có kinh nghiệm  tiếp dân theo định kỳ được 20 lượt người, các nội dung kiến nghị được trả lời kịp thời, đáp ứng nhu cầu của hội viên, nông dân.

Mô hình “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật” của Hội ND được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo; sự phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đội ngũ cán bộ, hội viên, nông dân. Thông qua hoạt động của mô hình đã góp phần truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên, nông dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng vững mạnh.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp