Hội ND Lào Cai: Duy trì hiệu quả 69 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"
17:50 - 20/12/2022
(KNTC) - Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động 69 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với trên 3.860 thành viên.

(Ảnh minh họa)
Năm 2022, Hội ND tỉnh chỉ đạo thành lập mới 07 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" tại 07 đơn vị cấp xã gồm: Xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên; xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn; xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai; xã Nấm Lư, huyện Mường Khương; xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa; thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát và phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Các Câu lạc bộ được cơ cấu gồm Ban Chủ nhiệm và thành viên Câu lạc bộ với đầy đủ thành phần như: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND xã, Trưởng Công an xã, cán bộ tư pháp xã, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, Chi Hội trưởng chi Hội ND, những người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ, hội viên, nông dân tiêu biểu...

Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" sinh hoạt 01 buổi/tháng với nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực, đảm bảo theo Quy chế hoạt động, phù hợp với điều kiện của từng cơ sở. Thông qua sinh hoạt Câu lạc bộ, các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các chương trình, dự án tại địa bàn, chính sách của địa phương... được phổ biến kịp thời, dễ hiểu đến hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 07 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo... cho 455 cán bộ, hội viên và thành viên Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật". Các cấp Hội phối hợp với các ngành chức năng tham gia giải quyết 1.788 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nông dân; trực tiếp hòa giải thành 81 vụ, phối hợp hòa giải thành 611 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân.

Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" đã trở thành nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, cung cấp các kiến thức pháp luật cơ bản, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân, qua đó góp phần giảm thiểu các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người tại địa phương.
Bình An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp