Hội ND Hải Phòng: Phối hợp tổ chức gần 30 cuộc tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân
15:34 - 30/11/2022
(KNTC) – 9 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội  phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức 29 cuộc tuyên truyền về các lĩnh vực pháp luật dân sự, đất đai, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, xử phạt vi phạm hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở cho 1.132 lượt hội viên , nông dân, thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại cơ sở.

(Ảnh minh họa)

Cùng với các cuộc tuyên truyển pháp luật, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức 1.015 lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho 75.467 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Hội ND thành phố tặng  03 Tủ sách pháp luật cho Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” ở các xã Tiên Minh, Tự Cường, Toàn Thắng  của huyện Tiên Lãng. Năm 2022, các cấp Hội thành lập mới 08 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, nâng tổng số lên 52 câu lạc bộ với 1.785 thành viên, là lưc lượng nòng cốt, tích cực trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nông dân. Nhìn chung, các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân được triển khai đa dạng, phong phú, như: hội nghị, tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề; sinh hoạt chi, tổ Hội; được lồng ghép trong xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước của làng, khu dân cư.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp với phòng Tư pháp, Thanh tra cùng cấp tổ chức 32 lớp tập huấn nghiệp vụ thực hiện tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nghiệp vụ hòa giải, nghiệp vụ giám sát xã hội cho 4.850 cán bộ, hội viên nông dân.

Các cấp Hội còn phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân, tham gia ban hòa giải cùng cấp. Trong quá trình hòa giải, giải quyết các vụ việc liên quan đến hội viên, nông dân, Hội ND các cấp đều được Ban tiếp công dân cùng cấp mời tham gia giải quyết, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân. Tại 184/184 xã, phường, thị trấn của 12 huyện, quận trong thành phố đều có cán bộ Hội Nông dân tham gia tổ hoà giải với 1.247 hoà giải viên. Các hoà giải viên tích cực, chủ động nắm bắt tình hình cụ thể, các mâu thuẫn trong nội bộ chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai trong hội viên, nông dân, cử người có uy tín để thuyết phục, hoà giải ngay từ các chi, tổ hội. Thành phần tham gia tổ hoà giải là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn,Trưởng Ban công tác Mặt trận, Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh và những người có uy tín, đủ năng lực được lựa chọn.

Phát huy vai trò tham gia tuyên truyền, vận động nông dân nâng cao kiến thức, nhận thức pháp luật, Hội ND thành phố phối hợp với Ban chuyên môn của Trung ương Hội  xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đến nay, các cấp Hội toàn thành phố đã tích cực phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng, cập nhật kịp thời các Luật mới, văn bản của Trung ương và thành phố hướng dẫn, triển khai; kinh nghiệm, cách làm hay để tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương các điển hình trong công tác hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân ở cơ sở để nhân rộng mô hình.

Nhờ tích cực, sáng tạo gắn với áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phương pháp tuyên truyền, các cấp Hội ND thành phố triển khai các hoạt động phổ biến pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nông dân ngày càng tin tưởng và tích cực tham gia góp ý phản biện, xây dựng Đảng, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh./.

Mai Thương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp