Ngày Pháp luật Việt Nam: Đưa pháp luật vào cuộc sống
14:22 - 20/11/2022
(KNTC)  - Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người, góp phần xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”.
Công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân, giảm thiểu các đơn thư khiếu nại, tố cáo (Ảnh minh họa)


Năm 2022 là năm thứ 10 Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngay từ đầu năm, Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể nội dung, hình thức tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để các bộ, ngành, địa phương có kế hoạch triển khai thực hiện.


Trên cơ sở Kế hoạch và văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp, đến nay, có 11 bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, ý nghĩa.


Việc tổ chức Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục, xây dựng ý thức pháp luật, niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Thực hiện Điều 8 Luật PBGDPL năm 2012, đến nay, hoạt động hưởng ứng tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam được thực hiện định kỳ hàng năm với các chủ đề phù hợp, có nhiều điểm nhấn.


Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật đã và đang trở thành một hoạt động chính trị pháp lý thường niên, được tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục và đi vào nền nếp. Ngày Pháp luật Việt Nam đã trở thành một sự kiện có ý nghĩa giáo dục sâu sắc nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, sử dụng pháp luật để bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.


Đây là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, định hướng triển khai trong thời gian tới; tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.


Bên cạnh đó, Ngày Pháp luật Việt Nam còn có ý nghĩa giáo dục, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp pháp luật, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Hạ Du
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp