Hội ND Thái Bình: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền pháp luật
11:38 - 21/11/2022
(KNTC)Từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền năm và hướng dẫn các cấp Hội thực hiện công tác tuyên truyền từng quý, tích cực tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Nội dung chủ yếu tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp Hội đã tổ chức trên 3.902 buổi tuyên truyền cho gần 385.000 lượt cán bộ, hội viên. Tỉnh Hội đã tập trung chỉ đạo Hội ND các cấp tuyên truyền 03 sự kiện quan trọng đó là tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và địa phương.          
Hội ND tỉnh đã tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài cấp huyện, cấp tỉnh và tham gia Hội thi cấp cụm tại Hải Phòng và đạt giải Ba. Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh chỉ đạo HND các cấp tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo Chỉ thị số 05-CT/TW; thực hiện phong trào “Dân vận khéo”; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.  Cán bộ, hội viên, nông dân tham gia viết 3.500 tin bài tuyên truyền trên báo, đài truyền thanh của  tỉnh và các địa phương và trên Website của Hội.
Các cấp Hội tập trung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Hội cấp trên; kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, việc xây dựng, thực hiện và sử dụng các loại vốn vay, các loại quỹ. Thời gian qua, các cấp Hội đã tổ chức  657 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác Hội, phong trào nông dân. Công tác kiểm tra giúp các cấp Hội ND chỉ ra được tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của Hội nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cấp Hội đã phối hợp với các đoàn thể, các ngành tổ chức 215 buổi trợ giúp pháp lý, đồng thời tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tham mưu với Tỉnh uỷ thành lập đoàn giám sát thực hiện Nghị Quyết số 09-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, tại 02 huyện Kiến Xương và Hưng Hà.
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết dịch bệnh, tuy vậy nông dân đã chủ động khắc phục khó khăn, duy trì lao động sản xuất, phát triển kinh tế tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do các cấp Hội phát động. Nhìn chung nông dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng; cơ chế, chính sách của Nhà nước./.
Hồng Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp