Quảng Ngãi: Tuyên truyền pháp luật cho trên 8 ngàn lượt người
16:28 - 05/07/2022
(KNTC)- Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội đã phối hợp với các ban, ngành  cùng cấp, các ngân hàng thực hiện trên 100 buổi kiểm tra về hoạt động Hội, các  phong trào nông dân, hoạt động cho vay, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong  hoạt động các cấp Hội, đặc biệt là cấp cơ sở. 
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và  phản biện xã hội từ đầu năm, giao chỉ tiêu thi đua, trên cơ sở đó Hội Nông dân  các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

 
Các  cấp Hội ban hành chương trình công tác và chương trình kiểm tra giám sát nhằm  định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong kiểm tra, giám sát năm 2022. Ban  Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tham mưu thành lập Đoàn giám sát liên ngành, giám  sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp  khó khăn trong đại dịch Covid-19. 

 
Cán bộ lãnh đạo Hội Nông dân các cấp tham gia đầy đủ các buổi vận động,  cưỡng chế, đối thoại, tiếp công dân định kỳ do UBND các cấp tổ chức; tích cực  vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt chính sách bồi thường, giải  phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.  

 
Hội Nông dân tỉnh phối hợp triệu tập hội viên nông dân, các HTX, THT do  Hội Nông dân hướng dẫn thành lập tham gia Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối  thoại với nông dân Việt Nam năm 2022. Các cấp Hội phối hợp với các ban,  ngành, chính quyền địa phương giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia đầy đủ các  buổi tiếp dân định kỳ. Tiếp tục kiện toàn BCĐ thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ ở các cấp Hội. 

 
Nhằm tiếp tục củng cố, xây dựng Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, trong  tháng 4 Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hơn 200 cán bộ chi, tổ Hội, hội viên là thành viên câu lạc bộ “Nông dân với  pháp luật” và hòa giải viên Tổ hòa giải ở cơ sở. Tổ chức 3 lớp tại phường Nghĩa Lộ (TPQN), xã Bình Thuận (Bình Sơn) và xã Phổ Nhơn (thị xã Đức Phổ), triển  khai, hướng dẫn, tuyên truyền về Luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2013; Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013; Luật  khiếu nại, Luật Tố cáo sửa đổi, bổ sung năm 2018, dự án Luật Thực hiện QCDC ở cơ sở.
 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng nội dung, chủ động đăng ký  làm việc với UBND tỉnh về các nội dung: tổ chức tổng kết 12 năm thực hiện Quy  chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh (2009 – 2021), ký kết Quy  chế phối hợp giai đoạn mới, Hội nghị tổng kết Quyết định 78/QĐ-UBND ngày  13/01/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công việc Hội Nông dân  tỉnh trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển  kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020, Hội nghị tổng kết phong trào  nông dân thi đua SXKD giỏi giai đoạn 2017-2022, Đề án Quỹ Hỗ trợ nông dân. 


Hội Nông dân các cấp tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng; tuyên  truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia các buổi đối thoại của Bí thư cấp ủy  với nhân dân tại địa phương.  Tham gia đối thoại, vận động các hộ dân ở xã Bình Trung thống nhất giao đất thực hiện dự án khu dân cư bờ kè  Bắc sông Trà Bồng; Bí thư Huyện ủy Sơn Tây đối thoại với hội viên nông dân; HND thị xã Đức Phổ chỉ đạo Hội  Nông dân các xã, phường kịp thời nắm bắt tình hình dư luận trong cán bộ, hội viên, nông dân; tham gia phối hợp  thực hiện tốt công tác tiếp công dân; công tác hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; (Phổ Nhơn phối hợp hòa  giải tranh chấp đất đai có 04 vụ việc; Phổ Hòa phối hợp giải quyết đơn khiếu nại của 01 công dân về mở đường giao  thông; Phổ Thạnh phối hợp hòa giải một vụ tranh chấp đất; phối hợp vận động, giải thích và chi trả tiền bồi thường,  hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đường du lịch vào khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh), Hội Nông dân  phường Phổ Minh phối hợp với Công an phường tổ chức ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với công tác phòng,  chống tội phạm và tệ nạn xã hội” ở 4 tổ dân phố năm 2022. HND huyện Mộ Đức tổ chức Bí thư Huyện ủy đối thoại  với nông dân.


Đảng Đoàn Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả thực  hiện Thông báo số 08-TB/VPTU ngày 24/12/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về thông báo kết luận của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối  thoại trực tiếp với đại diện tổ chức công đoàn, công nhân và người lao động Khu  Kinh tế Dung Quất và Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi. 

 
Các cấp Hội thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28/10/2021  của Tỉnh ủy Quảng Ngãi thực hiện thí điểm mô hình “Dân tin, Đảng cử”, cán bộ Hội tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm Đề án “Dân tin, Đảng cử” ở các cấp. Cán bộ Hội Nông dân các cấp tham gia giám sát của Hội đồng nhân dân;  Thường trực Hội Nông dân chỉ đạo cơ sở Hội thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ  sở, tham gia tiếp xúc cử tri đầy đủ. 

 
Các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bầu  Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố vào ngày 22/5/2022. Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng  Chính phủ về việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo các cấp Hội phối hợp UBND  và các ban, ngành đoàn thể cùng cấp tiếp dân định kỳ đầy đủ, góp phần giải quyết  bức xúc của nhân dân kịp thời, đúng quy định.  
 

Tham gia góp ý vào dự thảo các chủ trương của tỉnh trên các tất cả các lĩnh  vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Hội cũng phối hợp với các ngành chức năng xây dựng các mô hình tự quản về AN TT, trong 6 tháng tổ chức 87 buổi tuyên truyền cho 8.497 lượt người, hướng dẫn,  thành lập các mô hình tự quản về an ninh, trật tự. 
 

Có thể nói, thông qua các hoạt động tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát… của các cấp Hội trong tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội, kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, giữ vững bình yên tại các khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.
 
 
Các cấp Hội tuyên truyền pháp luật hco hội viên, nông dân

 

Hạnh Thư
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp