Quảng Ngãi: Các cấp Hội đã tổ chức trên 1.040 buổi tuyên truyền cho hơn 30.700 lượt hội viên
17:07 - 13/06/2022
(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,  các cấp Hội phối hợp với UBND  cùng cấp và các ban, ngành đoàn thể tổ chức tiếp dân định kỳ đầy đủ, góp phần giải quyết  bức xúc của nhân dân kịp thời, đúng quy định.  
Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên,  nông dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên  quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các cấp Hội đã tổ chức trên 1.040 buổi tuyên truyền có hơn  30.700 lượt hội viên tham gia.


Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và  phản biện xã hội từ đầu năm, giao chỉ tiêu thi đua, trên cơ sở đó Hội Nông dân  các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện nhiệm vụ.


Các  cấp Hội ban hành chương trình công tác và chương trình kiểm tra giám sát nhằm  định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong kiểm tra, giám sát năm 2022.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tham mưu thành lập Đoàn giám sát liên ngành, giám  sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp  khó khăn trong đại dịch Covid-19. 

 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội đã phối hợp với các ban, ngành  cùng cấp, các ngân hàng thực hiện trên 100 buổi kiểm tra về hoạt động Hội, các  phong trào nông dân, hoạt động cho vay, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong  hoạt động các cấp Hội, đặc biệt là cấp cơ sở. 

 
Cán bộ lãnh đạo Hội Nông dân các cấp tham gia đầy đủ các buổi vận động,  cưỡng chế, đối thoại, tiếp công dân định kỳ do UBND các cấp tổ chức; tích cực  vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt chính sách bồi thường, giải  phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.  

 
Hội Nông dân tỉnh phối hợp triệu tập hội viên nông dân, các HTX, THT do  Hội Nông dân hướng dẫn thành lập tham gia Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối  thoại với nông dân Việt Nam năm 2022.

 
Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hơn 200 cán bộ chi, tổ Hội, hội viên là thành viên câu lạc bộ “Nông dân với  pháp luật” và hòa giải viên Tổ hòa giải ở cơ sở.  Trong đó, tổ chức 3 lớp tại phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi), xã Bình Thuận (Bình Sơn) và xã Phổ Nhơn (thị xã Đức Phổ), triển  khai, hướng dẫn, tuyên truyền về Luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2013; Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013; Luật  khiếu nại, Luật Tố cáo sửa đổi, bổ sung năm 2018, dự án Luật Thực hiện QCDC ở cơ sở...; Tập huấn kỹ năng,  nghiệp vụ và thực hành xử lý tình huống về công tác hòa giải.

 
Hội Nông dân các cấp tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng; tuyên  truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia các buổi đối thoại của Bí thư cấp ủy  với nhân dân tại địa phương.  Tham gia đối thoại, vận động các hộ dân ở xã Bình Trung thống nhất giao đất thực hiện dự án khu dân cư bờ kè  Bắc sông Trà Bồng; Bí thư Huyện ủy Sơn Tây đối thoại với hội viên nông dân; Hội ND thị xã Đức Phổ chỉ đạo Hội  Nông dân các xã, phường kịp thời nắm bắt tình hình dư luận trong cán bộ, hội viên, nông dân; tham gia phối hợp  thực hiện tốt công tác tiếp công dân; công tác hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; (Phổ Nhơn phối hợp hòa  giải tranh chấp đất đai có 04 vụ việc; Phổ Hòa phối hợp giải quyết đơn khiếu nại của 01 công dân về mở đường giao  thông; Phổ Thạnh phối hợp hòa giải một vụ tranh chấp đất; phối hợp vận động, giải thích và chi trả tiền bồi thường,  hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đường du lịch vào khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh),  Hội ND huyện Mộ Đức tổ chức Bí thư Huyện ủy đối thoại  với nông dân. 

 
Cán bộ Hội Nông dân các cấp tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân;  Thường trực Hội Nông dân chỉ đạo cơ sở Hội thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ  sở, tham gia tiếp xúc cử tri đầy đủ. 

 
Các cấp Hội cũng tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp  số 01/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 về tuyên truyền, vận động sản xuất,  kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khoẻ cộng đồng, phát triển bền vững” trên địa bàn tỉnh  Quảng Ngãi năm 2022; Công văn 1323-CV/HNDT ngày 24/01/2022 góp ý dự thảo Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo  các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 –2025; Công văn 1324-CV/HNDT ngày  24/01/2022 góp ý dự thảo Quyết định Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên  địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn 1329-CV/HNDT ngày 27/01/2022 góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” tỉnh Quảng Ngãi; Công văn 1335- CV/HNDT ngày 21/02/2022 góp ý dự thảo Chương trình trọng tâm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn  2022-2025; Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Một số nội dung sửa đổi tiêu chí chấm điểm  hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các huyện, thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh  ủy; Công văn 1343-CV/HNDT ngày 01/3/2022 góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình trong tình  hình mới; Công văn 1344-CV/HNDT ngày 01/3/2022 góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về các ngành hàng,  sản phẩm quan trọng cần khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa  bàn tỉnh Quảng Ngãi; góp ý Dự thảo Luật giao dịch điện tử; Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2021 – 2025; dự thảo quyết định phê duyệt kế hoạch triển  khai thực hiện chương trình đẩy mạnh phong trào học tập … giai đoạn 2021 – 2030….
 
 
Thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định  81 của Thủ tướng Chính phủ các cấp, phát huy hiểu quả hoạt động của các CLB  trong công tác hòa giải, phổ biến tuyên truyền pháp luật; hỗ trợ pháp luật, trợ giúp  pháp luật cho cán bộ, hội viên; thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội, tâm  tư nguyện vọng của cán bộ hội viên nông dân để phản ảnh đề xuất kịp thời cho cấp  ủy, chính quyền giải quyết; tích cực bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp  của hội viên, nông dân.

 
Hội Nông dân tỉnh, các huyện, thành Hội và cơ sở Hội tiếp tục phối hợp với  Sở tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, phòng Tư pháp huyện tổ chức tuyên  truyền, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân; tổ chức tập  huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân, cấp phát tờ gấp, tờ 
rơi tuyên truyền pháp luật để góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, nông dân. 
 
 

Đ/c Trần Ngọc Vinh, PCT Phụ trách Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp thực hiện Quy chế phối hợp với UBND tỉnh trong năm 2022


 

Hải Châu
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp