Hậu Giang: Tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước
14:53 - 19/05/2022
(KNTC)Trong quý I / 2022, các cấp Hội đã tích cực triển khai tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội cấp trên, đặc biệt là tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến với cán bộ, hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo.

Ảnh minh họa
Công tác tuyên truyền được Hội triển khai thông qua nhiều hình thức như: xây dựng các nhóm Zalo, Facebook từ tỉnh đến cơ sở, chi, tổ Hội, tổ tiết kiệm và vay vốn để truyền tải kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19; các nghị quyết, chương trình, đề án của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, các chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của nông dân. Hội ND tỉnh duy trì phát hành Bản tin Nông dân Hậu Giang số ra hàng tháng để làm tài liệu tuyên truyền. Ngoài ra Hội còn phối hợp với các ngành nhận và cấp phát trên 4.609 tài liệu bướm, sổ tay, bản tin chuyên trang; các cấp Hội mua và đọc tạp chí Nông thôn mới, Báo Nông thôn Ngày nay; tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội tuyên tuyền tại các khu dân cư. Duy trì sinh hoạt 76 Câu lạc bộ nông dân học tập và làm theo gương Bác, với 1.568 thành viên, 75 Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, với 2.086 thành viên.
Đồng thời, các cấp Hội ND quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức kiểm tra được 925 cuộc; trong đó Hội ND tỉnh thực hiện 224 cuộc (có 01 cuộc giám sát); cấp huyện 183 cuộc kiểm tra, giám sát (có 8 cuộc giám sát); cấp cơ sở 518 cuộc kiểm tra, giám sát (có 75 cuộc giám sát).
Hội ND tỉnh tham gia góp ý 87 văn bản của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, sở ngành; các cấp Hội phối hợp tổ chức 70 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền với nông dân, trong đó, cấp tỉnh 01 cuộc, cấp huyện 13 cuộc, cấp xã 56 cuộc.
Tham gia hòa giải 462 vụ việc, trong đó hòa giải thành 380 vụ việc, chuyển cơ quan chức năng giải quyết 82 vụ việc.
Các cấp Hội phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 1.460 cuộc, với  23.721 lượt người dự. Ngoài ra, xây dựng mô hình Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội năm 2022 tại xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh./.
Tùng Chu
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp