Đồng Tháp: Phối hợp, tuyên truyền, giám sát thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP
14:47 - 29/04/2022
Năm 2022, để triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ và các văn bản của tỉnh về hỗ trợ người lao động đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội trong việc cụ thể hóa các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, nhằm giúp người sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ hơn về các chính sách.

Tỉnh Hội đã tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân, thông qua các kênh truyền thông địa phương, trang thông tin điện tử các cơ quan; thông tin nội bộ, hoạt động của các chi, tổ hội các tổ chức chính trị - xã hội;  Tổ nhân dân tự quản; Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới; Hội quán, đến tận người dân và các nội dung liên quan đế Nghị quyết 68/NQ-CP, các quy định của Tỉnh về hỗ trợ người dân với nhiều hình thức đa dạng và phong phú.
 

Việc triển khai chế độ chính sách hỗ trợ người lao động đã tạo điều kiện thuận lợi nhất, đơn giản thủ tục để người sử dụng lao động và người lao động; người dân được hưởng chế độ theo đúng quy định và thực hiện dễ dàng. Kết quả, Hội đã phối hợp tuyên truyền được trên 11.577 đợt, cho trên 5.070.613 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh các cấp đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện Nghị quyết đến từng cán bộ trong hệ thống Mặt trận và  các tổ chức chính trị - xã hội nắm rõ từng nhóm đối tượng được thụ hưởng. Hội ND  các cấp chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động các nguồn lực chia sẻ cùng với chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội; vừa tuyên truyền chủ trương chính sách, vừa phối hợp tổ chức giám sát chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covd-19. Đặc biệt, Hội cùng với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thành lập nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao về hiệu quả và được đoàn viên, hội viên tham gia.
 

Minh Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp