Nam Định: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 759 lượt hội viên, nông dân.
14:45 - 29/04/2022
Năm 2021,  Hội ND  tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Có 100% cán bộ Hội, 95% hội viên, nông dân được tìm hiểu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, một số vấn đề cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Các cấp Hội tổ chức  325 hội nghị với hơn 5.000 lượt hội viên tham gia.

Trong năm , các cấp Hội đã thực hiện và phối hợp thực hiện với các ngành tuyên truyền về Luật hình sự, Luật chính quyền địa phương. Toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền cho 8.423 lượt cán bộ, hội viên nông dân.
Bên cạnh đó, Hội ND các cấp còn phối hợp với ngành Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên môi trường tổ chức tuyên truyền cho 2.500 lượt cán bộ, hội viên nông dân về một số nội dung: Luật Đất đai, chính sách đề bù, giải phóng mặt bằng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân - gia đình, Bộ Luật Dân sự Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các cấp Hội còn phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước của tỉnh tổ chức trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho trên 596 lượt hội viên, nông dân, điển hình như: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Ý Yên... Trong đó, tổ chức Hội đứng ra tổ chức nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị về chính sách, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, còn Trung tâm trợ giúp pháp lý chịu trách nhiệm về mặt nội dung.
 
Ngoài ra, Hội ND tỉnh tổ chức hội nghị sinh hoạt báo cáo viên định kỳ để tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Hội Nông dân tỉnh. Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID.
Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo xây dựng 05 mô hình “Câu lạc bộ Nông dân với an toàn giao thông” tại các xã của huyện Ý Yên và huyện Nghĩa Hưng. Mô hình sinh hoạt định kỳ 01 lần/tháng trên tinh thần tự nguyện của cán bộ, hội viên nông dân có nguyện vọng tìm hiểu về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông.
Cùng với công tác tuyên truyền, xây dựng tủ sách pháp luật, hoạt động hòa giải ở cơ sở cũng được các cấp Hội trong tỉnh tích cực tham gia.Hàng tháng, Hội Nông dân các cấp cử cán bộ Hội tham gia tiếp công dân theo lịch Ủy ban nhân dân tại trụ sở. Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp còn tích cực tham gia hòa giải trong nội bộ nông dân. Trong năm, các các cấp Hội tham gia hòa giải 256 vụ, trực tiếp hòa giải thành 145 vụ.
 
Thực hiện Quyết định 81 của TTg Chính phủ, đến nay, toàn tỉnh có 40 CLB nông dân với pháp luật với 2.265 thành viên tham gia. Các câu lạc bộ đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật cho hội viên nông dân, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về kiến thức pháp luật, giảm thiểu tình trạng khiếu kiện vượt cấp, mâu thuẫn nội bộ, xây dựng tình đoàn kết ở khu dân cư, góp phần ổn định trật tự xã hội.
 

Nguyễn Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp