Phổ biến giáo dục pháp luật cho 25.993 lượt cán bộ, hội viên nông dân
16:59 - 16/01/2022
(KNTC)- Năm 2021, Lai Châu đã kiện toàn 15 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023. Ban Chấp hành, Ủy Ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp ban  hành, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội, phong trào nông dân và theo chuyên đề năm 2021. 
Ảnh minh hoạ

Trong đó, Hội đã tổ chức 456 cuộc kiểm tra, giám sát, cấp tỉnh 15 cuộc, cấp huyện 60 cuộc, cấp cơ sở 390 cuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào một số nhiệm vụ trọng  tâm: việc chấp hành Điều lệ Hội; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu HND tỉnh  khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023; hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; việc xây  dựng, quản lý, sử dụng Hội phí, quỹ Hội; thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính  sách xã hội; công tác kết nạp hội viên, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Hội hàng năm; thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Nông dân cấp huyện, cơ  sở nhiệm kỳ 2018-2023; thực hiện nhiệm vụ do Hội cấp trên giao; thực hiện chế độ sinh hoạt chi hội...


Qua công tác kiểm tra cho thấy, cơ bản các huyện, thành Hội và  cơ sở Hội đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác Hội và  phong trào nông dân năm 2021, nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm…


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh cũng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021. Thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải; hội nghị tập huấn; sinh hoạt chi, tổ Hội, câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, sinh hoạt cộng đồng dân cư;  Cuốn Thông tin nông dân Lai Châu; Trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh... 

 
Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn. Trọng tâm tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản  xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân như: cải cách  hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hỗ trợ khởi nghiệp. Các quy định  pháp luật về cạnh tranh, khiếu nại, tố cáo; về bảo vệ môi trường; an toàn giao  thông; văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo; phòng, chống cháy nổ, thiên tai, tội phạm và  tệ nạn xã hội…và các quy định, chính sách mới ban hành của tỉnh.


Năm 2021, các cấp Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức 480 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 25.993 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia, trong đó Hội Nông dân tỉnh tổ chức 10 hội nghị cho 915 lượt người.


Các cấp Hội chủ động nắm tình hình, tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân, nhất là những địa bàn có dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nông dân, trong đó chú trọng việc hòa giải, đối thoại; vận động, hướng dẫn nông dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.


Năm 2021, các cấp Hội đã tham gia tiếp 605 lượt người; phối hợp giải quyết 453 vụ khiếu nại, tố cáo (đã giải quyết 402 vụ, đang giải quyết 51 vụ); tham gia hòa giải 751 vụ việc (hòa giải thành 676 vụ việc, không thành 75 vụ việc); hòa giải thành 35 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.


Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành Hội duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình thực hiện Quyết định 81 đã thành lập. Xây dựng, thực hiện mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” năm 2021 tại thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên (Mô hình thứ 6 trên địa bàn tỉnh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quan tâm và cấp kinh phí xây dựng) với các nội dung: tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng Mô hình và Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; tổ chức Hội nghị ký kết, công bố Quy chế phối hoạt động giữa UBND và Hội Nông dân thị trấn trong thực hiện Quy chế dân chủ và tham gia giám sát, phản biện xã hội; tổ chức 06 Hội nghị tuyên truyền các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở...
 

Qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành chủ trương của  Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước từng bước được nâng cao, góp phần ổn  định an ninh, trật tự trên địa bàn. 
 

Tâm Nhung
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp