Xã Trường Xuân (Đắk Nông): Xây dựng mô hình “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật”
15:19 - 11/01/2022
(KNTC)- Xã Trường Xuân (huyện Đắk Song) được Hội ND tỉnh chọn xây dựng mô hình điểm về phát động phong trào “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật” năm 2021. Mô hình được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo; sự phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đội ngũ cán bộ, hội viên, nông dân.

ảnh minh họa
Hội ND tỉnh phối hợp với Hội ND huyện, xã và cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, mức độ nhận thức và tình hình chấp hành pháp luật của nông dân, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Hội ND xã thực hiện hiệu quả.

Hội ND xã tham mưu cho UBND xã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình gồm 9 thành viên, trong đó Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Chủ tịch Hội ND xã làm Phó ban thường trực, cùng các ngành tư pháp, địa chính, công an, văn hóa và đại diện lãnh đạo các đoàn thể quần chúng thành viên; phối hợp với cấp ủy, chính quyền ra quyết định thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 50 thành viên tham gia, bầu Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 05 đồng chí; xây dựng quy chế hoạt động của Câu lạc bộ, tiến hành tổ chức hội nghị ra mắt Câu lạc bộ.

Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần, các thành viên Câu lạc bộ tham gia sinh hoạt đều đặn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến và trao đổi thông tin pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật ở các thôn, bon, phản ánh tình hình thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, các chương trình dự án tại địa phương, giúp hòa giải các mâu thuẫn trong nông dân ngay tại chi, tổ Hội. Đồng thời, những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân được phát hiện kịp thời và giải quyết tại thôn, bon. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tham gia cùng chính quyền tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; tham gia tổ hòa giải ở cơ sở, tham gia công tác giám sát ở thôn, xóm theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, góp phần giảm đáng kể các vụ khiếu kiện.

Hội ND tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức xây dựng mô hình điểm với 25 lượt cán bộ, hội viên tham gia; tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho 50 thành viên Câu lạc bộ, trong đó, tập trung phổ biến Bộ luật Dân sự, Luật đất đai, công tác hòa giải ở cở sở trong nội bộ nông dân; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Thông qua hoạt động của mô hình đã góp phần truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên, nông dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng vững mạnh.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp