Trà Vinh: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý 12.733 lượt hội viên, nông dân
16:39 - 10/12/2021
(KNTC)- Năm 2021, các cấp Hội, phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân được 749 cuộc, có 12.733 lượt người dự với hình thức tổ chức tuyên truyền phổ biến theo tổ, nhóm và tư vấn qua Zalo, tin nhắn...
Các cấp Hội thường xuyên mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho hội viên, nông dân

Bên cạnh đó, Hội cũng phối hợp tổ chức 07 lớp tập huấn  bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 496 hòa giải viên cơ sở; tổ chức 5 cuộc truyền thông và trợ giúp pháp lý cho cán bộ hội viên, nông dân tại các huyện Tiểu Cần, Càng Long, có 204 lượt hội viên, nông dân tham dự. 

 
Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị (Khóa XI), các cấp Hội phối hợp với các ngành tham gia giám sát 117 cuộc về thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hội viên nông dân về sản xuất, xây nhà tình thương, tình nghĩa, xây dựng các công trình tại địa phương..., qua đó kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. 

 
Năm 2021, Hội Nông dân tỉnh tổ chức 02 cuộc giám sát tuyên truyền công tác bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Trà Cú, Cầu Kè; 03 cuộc giám sát việc chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện Trà Cú, Càng Long, Tiểu Cần; 02 cuộc giám sát việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn các huyện Cầu Ngang, Châu Thành. Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố tổ chức giám sát 9 cuộc; cơ sở Hội giám sát được 103 cuộc. 

 
Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) Hội Nông dân cơ sở tham gia tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được 637 cuộc, với 21.497 cán bộ, hội viên dự, có 314 lượt ý kiến của cán bộ, hội viên, nông  dân đóng góp với đại biểu HĐND các cấp, liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhất là các chính sách hỗ trợ sản xuất cho nhân dân. 

 
Qua các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, Hội Nông dân cơ sở giới thiệu 203 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét; có 126 hội viên được kết nạp vào Đảng. 

 
Các cấp Hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền hướng dẫn nông dân tham gia đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được 28 cuộc với 638 lượt hội viên tham gia. Các cấp Hội tham gia hòa giải 795 vụ trong nội bộ nông dân, gồm tranh  chấp đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình; kết quả hòa giải thành 516 vụ, số còn lại chuyển cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết.  

 
Đồng thời, các cấp Hội phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội được 750 cuộc có 24.750 lượt cán bộ hội viên nông dân tham dự; tuyên truyền, vận động các chủ trương của Đảng, nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh và Luật Nghĩa vụ quân sự được 674 cuộc, có 15.188 lượt người dự; phối hợp với Công an tỉnh tổng kết phong trào phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 - 2021 theo Kế hoạch của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công  an, qua tổng kết đã khen thưởng 12 tập thể và 18 cá nhân thực hiện tốt phong trào.

 
Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn trong dịp Tết Nguyên đán và công tác phòng chống dịch Covid-19, cơ sở Hội phối hợp với công an, quân sự tổ chức tuần tra canh gác được 321 cuộc, có 2.333 lượt cán bộ hội viên tham  gia; 3.672 lượt cán bộ Hội tham gia bảo vệ các chốt các khu cách ly, phong tỏa.

 
Các cấp Hội cũng tập trung xây dựng 40 Câu lạc bộ Nông dân 3 tốt với 327 thành viên tham gia, nâng tổng số đến nay 136 Câu lạc bộ Nông dân “3 tốt”, với 1.131 thành viên. Củng cố và nâng chất 167 tổ tự quản, với 1.045 thành viên là hội viên nông  dân, 32 tổ dân quân tự vệ có 242 hội viên nông dân; Hội Nông dân cơ sở đảm nhận giáo dục tại địa phương 40 đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội, đến nay đã khắc phục tốt 25 đối tượng, số còn lại tiếp tục giáo dục. 
 

Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động củng cố kiện toàn đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội.Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức 271 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác Hội và phong trào nông dân, công tác quản lý vốn vay Ngân hàng CSXH; công tác quản  lý, đầu tư Quỹ HTND các huyện, thị, thành phố... 

 
Qua kiểm tra và tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm, có 04 huyện  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 44,4%, 05 huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 55,6%; có 40 cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 39,6%, 61 cơ sở  hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 59,2%, 02 cơ sở hoàn thành nhiệm vụ chiếm 2,9%;  có 287 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 39,4%, 442 chi hội hoàn thành  tốt nhiệm vụ chiếm 59%, 20 chi hội hoàn thành nhiệm vụ chiếm 2,6% (18 chi hội  nghề nghiệp chưa xếp loại vì mới thành lập). 


Trong thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực  hiện Điều lệ Hội, các chương trình, dự án do tổ chức Hội quản lý. Thực hiện  Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các  đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây  dựng chính quyền; Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ  tướng Chính phủ "Về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các  cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết  khiếu nại, tố cáo của nông dân”.

Thanh Tâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp