Hải Dương: Trợ giúp pháp lý cho 15.916 lượt người
15:35 - 12/10/2021
(KNTC) - Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội kiện toàn Ủy ban kiểm tra Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, sau kiện toàn tổng số Ủy viên Ủy ban kiểm tra Hội ND 03 cấp trong tỉnh là 841 đồng chí.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác hòa giải ở cơ sở luôn được quan tâm (Ảnh minh họa)Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Hội ND tỉnh đã thành lập 08 đoàn kiểm tra chuyên đề về công tác xây dựng, quản lý Quỹ HTND, hoạt động phối hợp với ngân hàng CSXH, ngân hàng NN&PTNT; kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 12 huyện (TP, TX) và 48 cơ sở; Hội ND các huyện (TP, TX) kiểm tra 374 cơ sở và 826 chi hội; Hội ND cơ sở kiểm tra được 1.030 lượt chi Hội, 1.393 lượt tổ Hội.

 
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, xây dựng chương trình công tác trọng tâm và thực hiện các chỉ tiêu thi đua của Hội; Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn vay của các ngân hàng, việc thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền …

 
Qua kiểm tra, giám sát giúp cán bộ Hội nắm bắt sâu sát tình hình phong trào ở các cấp Hội; kịp thời tham mưu, đề xuất với đề ra các giải pháp, chương trình công tác phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót, tồn tại ngay từ cơ sở và đôn đốc các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình công tác và nhiệm vụ được giao.

 
Hội ND tỉnh đã tiếp và làm việc với 02 đoàn kiểm tra của Trung ương Hội NDVN về kiểm tra, đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân; kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Hội ND tỉnh; xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”.


Hội ND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng mô hình và thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 50 thành viên viên là các tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở; tổ chức 04 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 210 người là thành viên Ban Chỉ đạo mô hình và Câu lạc bộ, cung cấp tài liệu, hướng dẫn Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ theo kế hoạch 01 lần/tháng.


Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh đã xây dựng mới 06 mô hình “Cơ sở Hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân” tại 6 cơ sở Hội, nâng tổng số mô hình toàn tỉnh lên 18 mô hình; tổ chức 06 lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng giải quyết khiếu nại tố cáo và hòa giải trong tranh chấp đất đai cho 360 cán bộ, hội viên nông dân, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở tại 6 mô hình mới thành lập.


 Đồng thời, phối hợp cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội ND tổ chức 02 lớp tập huấn cho 200 cán bộ, hội viên nông dân, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở tại TP. Hải Dương và huyện Thanh Miện.


Các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia tiếp dân được 2.049 buổi với 3.970 lượt người; tham gia hòa giải thành 819/1.021 vụ, trong đó có 138 vụ do Hội trực tiếp hòa giải thành công; tham gia giải quyết 272 đơn thư, tiếp nhận và giải quyết 08 đơn thư thuộc thẩm quyền trực tiếp gửi đến Hội; phối hợp tổ chức trợ giúp pháp lý được 192 buổi cho 15.916 lượt người dự.


Thời gian tới, các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý theo quy định. Đa dạng hóa các hình thức kiểm tra và phối hợp với ngân hàng CSXH tổ chức các cuộc kiểm tra, đưa hoạt động kiểm tra, giám sát trở thành hoạt động thường xuyên của Hội.


 

Tiến Định
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp