Ninh Bình: Tổ chức trên 900 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
15:24 - 30/11/2021
(KNTC) - Năm năm qua, Hội ND tỉnh chú trọng chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thông qua nhiều hình thức như: hội nghị, sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", Hội thi "Nhà nông đua tài", Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi”…


Các cấp Hội phối hợp tổ chức 915 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí (Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013, Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm…) cho 59.280 lượt cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh.

Hội ND tỉnh cấp phát miễn phí hơn 1.000 tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn khoa học kỹ thuật; 22.800 cuốn Bản tin Nông dân Ninh Bình có nội dung liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho Hội ND cấp huyện và cơ sở; xây dựng Trang Thông tin điện tử tổng hợp Hội ND tỉnh có chuyên mục “Sổ tay pháp luật” nhằm cung cấp kịp thời các văn bản, chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh triển khai mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại phường Ninh Phong (TP Ninh Bình) và xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư) nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân tại cơ sở, trong đó có nội dung về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Toàn tỉnh hiện có 143 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, 136 tủ sách pháp luật. 

Ngoài ra, Hội ND tỉnh tổ chức 96 cuộc kiểm tra liên quan tới việc sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND, Quỹ Hội, vốn vay các ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng NN&PTNT…; tổ chức 08 cuộc giám sát về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp đối với Tổng đại lý vật tư nông nghiệp Đức Trọng (thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh) và Công ty Cổ phần phân lân Ninh Bình; giám sát thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Kim Sơn, chi nhánh Rịa (Nho Quan), chi nhánh Yên Mô, chi nhánh Gia Viễn; việc thực hiện Nghị quyết 30 của HĐND tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 tại UBND xã Trường Yên (huyện Hoa Lư) và UBND xã Yên Mỹ (huyện Yên Mô).                  
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp