Thành phố Đà Nẵng: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 26 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân
15:13 - 30/11/2021
(KNTC) - Nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội ND tổ chức 1.048 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 26.704 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Hội ND các cấp phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc: Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023; thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; về an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác phòng chống dịch Covid - 19...

Các cấp Hội tổ chức được 231 lớp tập huấn công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 10.087 lượt cán bộ, hội viên; tổ chức 441 cuộc trợ giúp pháp lý cho 2.228 lượt người; duy trì 42 mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 1.109 thành viên; cấp phát 992 cuốn sổ tay pháp luật, 23.337 tờ gấp pháp luật; đăng 1.604 tin bài tuyên truyền trên các trang Web cổng thông tin điện tử của xã, phường, nhóm Zalo, Facebook…

Bên cạnh đó, Hội ND các cấp ký kết chương trình phối hợp với UBND cùng cấp, các ban, ngành chức năng tham gia tiếp 654 lượt hội viên, nông dân và thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hội viên, nông dân; nội dung chủ yếu tập trung về tranh chấp đất đai, giải tỏa mặt bằng, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân về hôn nhân gia đình, khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -  19, bão lụt, hỗ trợ tàu thuyền bị thiên tai...

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện tại địa phương.
Ngọc Mai
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp