Hội ND Tuyên Quang: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 3.500 lượt hội viên, nông dân
14:35 - 30/11/2021
(KNTC) - Nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội ND tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 3.517 lượt hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Hội ND các cấp thường xuyên tổ chức, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân; lựa chọn những nội dung quan trọng, cần thiết, liên quan trực tiếp đến hội viên, nông dân như: Luật Tố cáo 2018, Sổ tay phổ biến pháp luật, Luật an toàn an ninh mạng 2015, Luật Trợ giúp pháp lý 2017, Luật an ninh mạng 2018, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... Các tài liệu được biên soạn thành tờ gấp, sổ tay ngắn gọn, dễ hiểu; đăng tải trên "Bản tin nông dân Tuyên Quang", phát hành đến 100% cơ sở Hội và 1.678 chi Hội.

Các cấp Hội tổ chức 02 lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 220 cán bộ, hội viên, nông dân; tiếp nhận, giải quyết 15 đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tham gia hòa giải thành 413 vụ việc; duy trì 138 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 5.569 thành viên...

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại UBND huyện Sơn Dương, Hàm Yên, Na Hang, thành phố Tuyên Quang, 08 UBND xã và các hộ kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp. Qua giám sát đã đánh giá được những kết quả đạt được, kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập trong quản lý, tổ chức thực hiện pháp luật về kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp để kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phù hợp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết trong việc chấp hành, thực thi pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân tại địa phương.
Bình An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp