An Giang: Phối hợp kiểm tra, giám sát được trên 3.600 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, vật tư nông nghiệp
11:25 - 26/10/2021
(KNTC)- Để tăng cường tuyên truyền, vận  động nông dân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp bảo đảm an toàn, hằng  năm Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh  doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn.
Qua công tác tuyên truyền, nhiều cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh đã tuân thủ theo đúng quy định về an toàn thực phẩm và kinh doanh vật tư nôngnghiệp

Qua công tác tuyên truyền, nhiều cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện  hiệu quả như cuộc vận động vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, vì  nông dân các cơ sở đưa ra những giải pháp, phương thức sản xuất chế biến tiêu dùng  và bán ra thị trường các sản phẩm an toàn. Các cấp Hội  đưa ra những sáng kiến trong xây dựng mô hình nông  dân sản xuất sản phẩm an toàn, không kinh doanh phụ gia thực phẩm không có trong  doanh mục, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định hoặc không kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng 
 

Các cấp Hội đã tổ chức tuyên  truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về an toàn thực phẩm, tham gia phản biện xây dựng chính sách về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm được hơn 4.908 cuộc với hơn 180.708 nông dân tham dự; treo 2.234 băngrol, tờ rơi  tuyên truyền an toàn thực phẩm tại nơi công cộng; các điểm chợ tại xã; tuyến đường  chính và tại cơ quan nơi làm việc.  

 
Đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật về xuất, kinh doanh sản phẩm nông  nghiệp bảo đảm an toàn tới toàn thể cán bộ, hội viên nông dân để bà con nắm rõ  những quy định của pháp luật, an tâm sản xuất và lựa chọn sản phẩm an toàn trước  khi sử dụng. 


 Bên cạnh đó, Hội Nông dân còn phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập  huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nông dân lựa chọn, sử dụng  thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi có trong danh mục được phép sử dụng, cách  thức bảo quản thực phẩm, điều kiện cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tăng cường  sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn được 221 cuộc cho  10.221 nông dân tham dự…. qua đó giúp cho hội viên, nông dân nâng cao kiến thức  về an toàn thực phẩm và trở thành tuyên truyền viên tích cực về sản xuất, kinh  doanh, sử dụng thực phẩm an toàn.


Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố đã cử cán bộ tham gia cùng Ban Chỉ đạo cấp huyện tham gia công tác kiểm tra, giám sát  việc thực hiện các nội dung đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn theo yêu cầu kế hoạch đã đề ra.


Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, giám sát chủ yếu tập  trung kiểm tra các nhóm sản phẩm có mức tiêu thụ nhiều của người tiêu dùng. Đoàn  kiểm tra đã tiến hành thanh kiểm tra được 3.609 cơ sở, đạt 3.130 cơ sở (chiếm tỷ lệ 86,7%). Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp 1.338 cơ sở; lĩnh vực thủy sản 977 cơ sở;  lĩnh vực chăn nuôi, thú y 540 cơ sở; lĩnh vực sản xuất 15 cơ sở; dịch vụ ăn uống 588  cơ sở; kinh doanh thực phẩm 52 cơ sở. Nhắc nhở 45 cơ sở có dấu hiệu vi phạm (chủ yếu là chưa thực hiện đăng ký thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan cơ sở và điều kiện vệ sinh cơ sở). 


Hội Nông dân huyện, thị, thành phối hợp với các ngành có liên quan như: môi trường, chăn nuôi thú y, y tế, khuyến nông, thủy sản, công an làm công tác  tuyên truyền và các hộ có sản xuất kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn thực  phẩm. Hướng dẫn, tập huấn phổ biến kiến thức, hướng dẫn cho nông dân áp dụng  đúng quy định, kỹ thuật thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và phân bón trong  sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm; phát động phong trào rộng khắp trong  nông dân về sản xuất kinh doanh, tiêu dùng nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe  cộng đồng, tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký, cam kết thực hiện sản xuất, kinh  doanh bảo quản, chế biến nông sản an toàn thực phẩm.


Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Đài  phát thanh xã, huyện tuyên truyền hơn 2.330 tin, bài về việc tham gia đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không kinh doanh, sản xuất và tiêu thụ vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng.


Trong 05 năm, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp  bảo đảm an toàn, với 2.162 cuộc, cho 55.812 lượt người dự. 


Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát mà đến nay người dân đã nâng cao ý thức trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như bảo vệ môi trường tại địa phương.
 
 

Thái Khanh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp