Hội ND Thanh Hóa: Xây dựng 29 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"
15:06 - 25/10/2021
(KNTC) - Nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội xây dựng và duy trì hoạt động của 29 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 1.500 thành viên. 

(Ảnh minh họa)
Các Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" được cơ cấu đầy đủ các thành phần: Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ là Chủ tịch Hội ND xã, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch MTTQ xã, Trưởng Công an xã, cán bộ tư pháp xã; thành viên Câu lạc bộ gồm Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng khu phố, Chi Hội trưởng chi Hội ND, những người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ, hội viên, nông dân tiêu biểu...

Nội dung, hình thức hoạt động của Câu lạc bộ đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương như: Tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm, hội thảo về các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến nông dân hoặc những nội dung pháp luật nông dân quan tâm; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các hoạt động trợ giúp pháp lý cho nông dân... Thông qua Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", hội viên, nông dân được tuyên truyền, cung cấp, tiếp cận các kiến thức pháp luật cơ bản, liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, đời sống, sản xuất.

Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cho 39 báo cáo viên cấp tỉnh 557 báo cáo viên cấp huyện và 2.491 tuyên truyền viên cấp cơ sở; thực hiện 34.265 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 1.225.710 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia; tổ chức 369 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 33.070 lượt người; xây dựng thêm 57 tủ sách pháp luật tại cộng đồng dân cư và các chi Hội; vận động hội viên, nông dân tham gia 5.877 tổ an ninh nhân dân, 217 tổ bảo vệ dân phố, 448 tổ tuần tra nhân dân...

Thời gian tới, các cấp Hội ND tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" nhằm tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và kịp thời nắm bắt tâm tư, giải quyết vướng mắc của hội viên, nông dân trong tỉnh.
Thu Trà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp