Hội ND Hà Giang: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 161 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân
14:57 - 25/10/2021
(KNTC) - Nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội ND tổ chức 465 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 161.650 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Các cấp Hội thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân, giải đáp những vướng mắc phát sinh của nông dân trong quá trình thực thi pháp luật trong đời sống và sản xuất kinh doanh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc: Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Bộ Luật Dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14; Luật Trẻ em năm 2016; Luật Hôn nhân & gia đình; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Du lịch năm 2017; Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phố biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức 477 cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 39.3678 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; tiếp nhận, giải quyết 38/105 đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền với nội dung chủ yếu tập trung vào vấn đề tranh chấp, khiếu nại về đất đai, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất, tranh chấp về quyền thừa kế và việc làm thiếu trách nhiệm của một số cán bộ địa phương.

Hội ND từ tỉnh đến cơ sở tích cực tham gia phối hợp tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, công khai nội dung để nhân dân biết, bàn, tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định và thực hiện giám sát; phối hợp với Ủy ban Mặt trận cùng cấp tham gia tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn phối hợp tổ chức 828 cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với hội viên, nông dân và nhân dân nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc, bức xúc ngay từ cơ sở; phản biện do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trưng cầu ý kiến; tham gia đóng góp 661 ý kiến bằng văn bản của các cấp chính quyền. Các cấp Hội tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gần gũi nhân dân, xây dựng nhiều mô hình điển hình, tích cực tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện tại địa phương. 
Bình An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp